• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัสวันนี้!! รับเพิ่ม...ดอกเบี้ยพิเศษ และกระเป๋า ELLE Sporty Bag

  9 ธ.ค. 62 2,379
  สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัสวันนี้!! รับเพิ่ม...ดอกเบี้ยพิเศษ และกระเป๋า ELLE Sporty Bag
  สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัสวันนี้! รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% 2 รอบบัญชีแรก หรือ 9.99% 6 รอบบัญชีแรก

  เงื่อนไขโปรโมชั่นสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส ผ่านช่องทางออนไลน์
  • รายการนี้ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 สำหรับผู้สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคาร ภายในวันที่ 17 ม.ค. 63
  • สำหรับการสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส พร้อมบริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ณ วันที่สมัคร ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ตั้งแต่วันอนุมัติวงเงินจนถึงวันครบรอบบัญชีที่ 2 หรือ จะคิดอัตราดอกเบี้ย 9.99% ตั้งแต่วันอนุมัติวงเงินจนถึงวันครบรอบบัญชีที่ 6 หลังจากนั้นธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 25% / 27% / 28% ต่อปีขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า
  • สำหรับการสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส โดยไม่ได้สมัครใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ณ วันที่สมัคร ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติที่ 25% / 27% / 28% ต่อปีขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า ตั้งแต่วันที่ผู้สมัครเบิกใช้วงเงินแคชพลัส
  • ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ รวมกันไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปัจจุบันเท่ากับ 28% ต่อปี
  • สำหรับลูกค้าที่แสดงความประสงค์ ณ วันที่สมัครในการแจ้งให้โอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ 50% ขึ้นไปของวงเงินแคชพลัสที่ได้รับการอนุมัติ รับกระเป๋า ELLE Sporty Bag ขนาด 19.5 x 9.5 x 13.5 นิ้ว มูลค่า 3,590 บาท โดยธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าให้ท่านตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติใบสมัคร จำกัดการรับกระเป๋า 1 ใบ/ผู้ถือบัตร 1 ท่าน/ตลอดรายการ
  • สำหรับลูกค้าที่กดเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติวงเงิน รับเพิ่มแก้วน้ำ Paul Frank มูลค่า 490 บาท และปากกา Paul Frank 1 ชุด (3 ด้าม) มูลค่า 390 บาท โดยธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ท่านตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วัน นับจากวันที่ท่านกดเงินสดผ่านบัตร จำกัดการรับของกำนัล 1 เซต/ผู้ถือบัตร 1 ท่าน/ตลอดรายการ
  • ในกรณีที่ผู้สมัครวงเงินยูโอบีแคชพลัส และเลือกใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับสิทธิ์ดอกเบี้ย 0% 2 รอบบัญชีนั้น ผู้สมัครยังคงมีภาระในการชำระยอดขั้นต่ำที่ร้อยละ 5 ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน หรือจำนวน 500 บาท แล้วแต่ว่าจำนวนใดสูงกว่ากัน
  • กรณีไม่ได้รับของกำนัลภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555
  • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดส่งกระเป๋า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋า กรุณาติดต่อ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ เลขที่ 2 อาคารมนูญผล ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120 โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2535, 2538, 2531 E-mail sales@snjinter.com
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2285-1555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์