• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ช้อป ลุ้นรถ ฟินลุ้นล้าน กับซิตี้ ให้สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ และซิตี้ เรดดี้เครดิต

  1 พ.ย. 62 2,620
  ช้อป ลุ้นรถ ฟินลุ้นล้าน กับซิตี้ ให้สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ และซิตี้ เรดดี้เครดิต
  ช้อป ลุ้นรถ ฟินลุ้นล้าน กับซิตี้ ให้สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ และซิตี้ เรดดี้เครดิต ได้ลุ้นรางวัลทั้งหมด 189 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 10,527,000 บาท 
  • รางวัลที่ 1 รถยนต์ Mercedes-Benz A-Class จำนวน 3 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 Business Class 2 ที่นั่ง Bangkok-Paris สายการบิน Emirates รวม 6 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 Samsung Note 10 (256GB) จำนวน 30 รางวัล
  • รางวัลที่ 4 Starbucks card 5,000 บาท จำนวน 150 รางวัล
  เงื่อนไข
  • คำนวณสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่มีรายการดังนี้ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 62 - 31 ม.ค. 63
   1) ยอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ ได้รับ 1 สิทธิ์ หรือยอดกดเงินสด 1,000 บาทขึ้นไป/รายการ สำหรับบัตรกดเงินซิตี้ เรดดี้เครดิต ได้รับ 1 สิทธิ์
   2) ยอดใช้จ่ายจากรายการแบ่งชำระรายเดือน (PayLite) ที่เกิดขึ้นที่ร้านค้าหรือบนเว็บไซต์ของร้านค้าเท่านั้น ได้รับ 1 สิทธิ์
   3) รายการเงินสดสั่งออนไลน์ (Call for Cash / Click for Cash / Quick Cash) ทุกๆ 10,000 บาท ได้รับ 1 สิทธิ์
   4) โปรแกรมแบ่งชำระยอดใช้จ่าย ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารฯ (Spending Conversion / Citi PayLite คือ โปรแกรมแบ่งจ่ายรายการบัตรเครดิตก่อนสรุปยอดแบบมีดอกเบี้ย และ Citi FlexiBill คือ โปรแกรมแบ่งจ่ายรายการบัตรเครดิตหลังสรุปยอดแบบมีดอกเบี้ย) ทุกๆ 10,000 บาท ได้รับ 1 สิทธิ์
   5) สมาชิกบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตที่มียอดคงค้างจากการกดเงินสดหรือโอนยอดเงินจ่ายตามใจ 100,000 บาทขึ้นไป ณ วันที่ 30 พ.ย. 62, 31 ธ.ค. 62 หรือ 31 ม.ค. 63 จะได้รับ 10 สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล
   6) สำหรับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา, ซิตี้ เพรสทีจ และซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ (บัตรหลักเท่านั้น) และ/หรือการสมัครบัตรเครดิต ซิตี้ประเภทอื่น และ/หรือ การสมัครบัญชีฯ สินเชื่อเรดดี้เครดิต (บัตรหลักเท่านั้น โดยจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรซิตี้ไม่ว่าประเภทใดๆ อยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตร/บัญชี มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน) ที่ได้รับการอนุมัติระหว่าง 1 พ.ย. 62 - 31 ม.ค. 63 และมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ครั้ง ผ่านผลิตภัณฑ์ที่สมัคร ภายใน 15 ก.พ. 63 จึงจะได้รับ 10 สิทธิ์ โดยสิทธิ์จะถูกคำนวณและนับว่าเป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลในเดือนที่มียอดใช้จ่ายครั้งแรก
  • สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ออกในประเทศไทยและลงทะเบียนในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น ธนาคารฯ จะพิมพ์หมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้ายของผู้มีสิทธิ์และนำมาจับรางวัล ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ม.ค. 63 เวลา, ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ก.พ. 63 และครั้งที่ 3 วันที่ 23 มี.ค. 63 ณ โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ ตั้งอยู่เลขที่ 99/3 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี และประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง www.citibank.co.th ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ม.ค. 63, ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ก.พ. 63 และครั้งที่ 3 วันที่ 15 เม.ย. 63 โดยมีเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้โชคดีทางโทรศัพท์เกี่ยวกับรายละเอียดในการรับรางวัล
  • รางวัลที่ 1 รถยนต์ Mercedes-Bena A-Class มูลค่ารางวัลละ 2,490,000 บาท จำนวน 1 รางวัลต่อเดือน (รวมจำนวน 3 รางวัล) รวมมูลค่า 7,470,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นธุรกิจ กรุงเทพฯ-ปารีส โดยสายการบิน Emirates สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 รางวัลต่อเดือน (รวมจำนวน 6 รางวัล) มูลค่ารางวัลละ 220,000 บาท รวมมูลค่า 1,320,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 มือถือ Samsung Galaxy Note 10 รุ่นความจุ 256GB มูลค่ารางวัลละ 32,900 บาท จำนวน 10 รางวัลต่อเดือน (รวมจำนวน 30 รางวัล) รวมมูลค่า 987,000 บาท
  • รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 50 รางวัลต่อเดือน (รวมจำนวน 150 รางวัล) รวมมูลค่า 750,000 บาท
  • ราคาของรางวัล ณ วันที่ 16 ก.ย. 62
  • สีของรางวัลเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
  • ตัวอย่าง การคำนวณสิทธิ์ เช่น กรณีที่ 1 ยอดใช้จ่าย PayLite 17,000 บาท/เซลล์สลิป รับ 1 สิทธิ์ กรณีที่ 2 ยอดใช้จ่าย 10,000 บาท/เซลล์สลิป รับ 1 สิทธิ์ สมาชิกบัตรมีสิทธิ์ชิงรางวัลไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ต่อบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต 1 ท่านเท่านั้น ตลอดรายการ กรณีลูกค้าได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และธนาคารฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีตามรายชื่อสำรองต่อไป ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับของรางวัลด้วยตนเอง ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ในวันที่ 17 ก.พ. 63 สำหรับผลรางวัลครั้งที่ 1, วันที่ 16 มี.ค. 63 สำหรับผลรางวัลครั้งที่ 2 และวันที่ 15 พ.ค. 63 สำหรับผลรางวัลครั้งที่ 3 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์หรือขาดคุณสมบัติในการรับรางวัลตามที่ธนาคารฯ กำหนด ธนาคารฯ จะมอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถ ค่าโอนค่าประกันภัย ค่า พ.ร.บ. และค่ามัดจำป้ายแดงด้วยตนเอง
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นธุรกิจ กรุงเทพฯ-ปารีส โดยสายการบิน Emirates สำหรับ 2 ท่าน จะต้องใช้สิทธิ์ภายในวันเวลาที่กำหนดโดยสายการบิน โดยสำรองที่นั่งล่วงหน้า เงื่อนไขการใช้ตั๋วเครื่องบินและการสำรองที่นั่ง ให้เป็นไปตามที่สายการบิน Emirates กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนใช้บริการ และผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียม และค่าเชื้อเพลิงสายการบิน ซึ่งจะต้องตรวจสอบ ณ วันออกตั๋วเครื่องบิน กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามวันเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศฝรั่งเศส หรือประเทศในกลุ่มเชงเก้น ทางธนาคารฯ ถือว่าผู้รับรางวัลขอสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว โดยธนาคารฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  • ผู้ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 หรือตามอัตราอื่นที่กฎหมายกำหนด โดยผู้โชคดีจะต้องชำระเป็นเงินสดในวันที่มาติดต่อขอรับรางวัล กรณีที่ผู้โชคดีไม่มารับรางวัลในวันที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ยินยอมชำระภาษี 5% ถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลนั้น
  • ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นบุคคลที่ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) กำหนดให้ธนาคารฯ ต้องนำส่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม FATCA เช่น เป็นบุคคลที่ถือสัญชาติอเมริกา หรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้โชคดี ตกลงจะให้ความยินยอมแก่ธนาคารฯ ในการนำส่งข้อมูลต่างๆ ของผู้โชคดี (ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผูเสียภาษี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนและมูลค่ารางวัลที่ได้รับ) ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นใดตามที่ FATCA กำหนด หากผู้โชคดีไม่ให้ความยินยอมดังกล่าวแก่ธนาคารฯ ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการได้รางวัลของผู้โชคดี และมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้และบัญชีซิตี้ เรดดี้ เครดิต และมีประวัติการชำระเงินที่ดีจนถึง ณ วันที่มอบรางวัลเท่านั้น และเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดี โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของธนาคารฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยมิต้องขออนุญาต หรือจ่ายค่าตอบแทน
  • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นสิ้นสุด
  • พนักงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มธุรกิจซิตี้ในประเทศไทย พนักงานตัวแทน พนักงานโฆษณา และครอบครัวไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
  • ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นแถมพก หรือรางวัลในการเสี่ยงโชคเลขที่ 190-192/2562 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
  • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์