• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ทำรายการออนไลน์ กับ KTC PROUD ได้ลุ้น Samsung Galaxy Note 10 ฟรี

  4 พ.ย. 62 1,260
  ทำรายการออนไลน์ กับ KTC PROUD ได้ลุ้น Samsung Galaxy Note 10 ฟรี
  ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note 10 รวม 5 รางวัล มูลค่ารวม 164,500 บาท
  เพียงทำรายการบริการออนไลน์ ผ่านบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับสิทธิ์ลุ้น ดังนี้
  • รับ 1 สิทธิ์ เพียงลงทะเบียน KTC Online หรือ KTC Mobile
  • รับ 1 สิทธิ์ เพียงสมัครรับใบแจ้งยอด ผ่านช่องทาง KTC Online หรือ KTC Mobile
  • รับ 3 สิทธิ์ เมื่อเบิกถอนเงินสดออนไลน์แบบผ่อนรายเดือน ตั้งแต่ 10,000 บาท หรือ เบิกถอนเงินสดออนไลน์แบบชำระขั้นต่ำ ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป คงค้างติดต่อกัน 10 วันขึ้นไป (จำกัด 3 สิทธิ์/เดือน/สมาชิก)
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63
  เงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD ("สมาชิก") ที่ลงทะเบียนและ/หรือใช้บริการจากระบบ KTC Online ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/online หรือระบบเคทีซี โมบาย-แอปพลิเคชัน (KTC Mobile) ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • สมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมรายการ สามารถรับสิทธิลุ้นรับของรางวัลตามรายการนี้ได้ ดังนี้
   1) สำหรับสมาชิกที่ไม่เคยลงทะเบียน KTC Online หรือ KTC Mobile มาก่อน
   - รับสิทธิลุ้นรับของรางวัล 1 สิทธิ เมื่อทำการลงทะเบียน KTC Online ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/online หรือระบบ เคทีซี โมบาย-แอปพลิเคชัน (KTC Mobile) (จำกัดสิทธิ 1 สิทธิ/สมาชิก ตลอดระยะเวลารายการ)
   - รับสิทธิลุ้นรับของรางวัลเพิ่ม 1 สิทธิ เมื่อทำรายการรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th/online หรือระบบ เคทีซี โมบาย-แอปพลิเคชัน (KTC Mobile) (จำกัดสิทธิ 1 สิทธิ/สมาชิก ตลอดระยะเวลารายการ)
   - รับสิทธิลุ้นรับของรางวัลเพิ่ม 3 สิทธิ (จำกัด 3 สิทธิ/เดือน/สมาชิก สูงสุดไม่เกิน 12 สิทธิ/สมาชิก ตลอดระยะเวลารายการ) เมื่อการทำรายการเบิกถอนเงินสดออนไลน์ แบบผ่อนชำระรายเดือน (Cash Installment) ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หรือทำรายการเบิกถอนเงินสดออนไลน์ แบบชำระขั้นต่ำ (Cash Advance Online) ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และมียอดคงค้างติดต่อกัน 10 วันขึ้นไป
   2) สำหรับสมาชิกที่เคยลงทะเบียน KTC Online หรือ KTC Mobile แล้ว
   - รับสิทธิลุ้นรับของรางวัลเพิ่ม 1 สิทธิ เมื่อทำรายการรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th/online หรือระบบ เคทีซี โมบาย-แอปพลิเคชัน (KTC Mobile) (จำกัดสิทธิ 1 สิทธิ/สมาชิก ตลอดระยะเวลารายการ)
   - รับสิทธิลุ้นรับของรางวัลเพิ่ม 3 สิทธิ (จำกัด 3 สิทธิ/เดือน/สมาชิก สูงสุดไม่เกิน 12 สิทธิ/สมาชิก ตลอดระยะเวลารายการ) เมื่อการทำรายการเบิกถอนเงินสดออนไลน์ แบบผ่อนชำระรายเดือน (Cash Installment) ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หรือทำรายการเบิกถอนเงินสดออนไลน์ แบบชำระขั้นต่ำ (Cash Advance Online) ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และมียอดคงค้างติดต่อกัน 10 วันขึ้นไป
   3) สำหรับสมาชิกที่เคยลงทะเบียน KTC Online หรือ KTC Mobile และ รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ e-statement แล้ว
   - รับสิทธิลุ้นรับของรางวัลเพิ่ม 3 สิทธิ (จำกัด 3 สิทธิ/เดือน/สมาชิก สูงสุดไม่เกิน 12 สิทธิ/สมาชิก ตลอดระยะเวลารายการ) เมื่อการทำรายการเบิกถอนเงินสดออนไลน์ แบบผ่อนชำระรายเดือน (Cash Installment) ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หรือทำรายการเบิกถอนเงินสดออนไลน์ แบบชำระขั้นต่ำ (Cash Advance Online) ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และมียอดคงค้างติดต่อกัน 10 วันขึ้นไป
  • ของรางวัล คือ โทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 10 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 32,900 บาท รวมมูลค่า 164,500 บาท ทั้งนี้ ของรางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่ง ค่าภาษี และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
  • เคทีซีจะทำการคำนวณจำนวนสิทธิในการลุ้นรับของรางวัลทั้งหมดของสมาชิก จากการลงทะเบียน และ/หรือ การทำรายการรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) และ/หรือการทำรายการเบิกถอนเงินสดออนไลน์ ในระบบ KTC Online หรือ KTC Mobile ตามเงื่อนไขที่กำหนดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ
  • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ เคทีซีจะพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัญชีสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD (ตัวอย่าง 1234 56XX XXXX 7890) ของสมาชิกที่มีสิทธิลุ้นรางวัล ลงในคูปอง/สลากตามจำนวนสิทธิที่สมาชิกได้รับสลาก/ชิ้นส่วน 1 ชิ้นส่วนต่อ 1 สิทธิ และจะนำสลาก/ชิ้นส่วนมารวมกันเพื่อจับสลาก/ชิ้นส่วน เพื่อหาสมาชิกผู้โชคดี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ KTC TOUCH สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เลขที่ 99 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ใบคำขอเลขที่ 60/2562 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อหาสมาชิกผู้โชคดีสำรองจำนวน 20 ลำดับ เพื่อมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีในลำดับถัดไปเรียงตามลำดับ ในกรณีที่สมาชิกผู้โชคดีในลำดับแรกสละสิทธิหรือขาดคุณสมบัติในการรับรางวัลตามที่เคทีซีกำหนด เคทีซีจะมอบรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีสำรองเรียงตามลำดับกันไป เช่นเดียวกันถ้าสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองสละสิทธิและ/หรือขาดคุณสมบัติในการรับรางวัล เคทีซีจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองนั้นเสียสิทธิในการได้รับรางวัล และหากไม่มีรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองที่มีสิทธิจะได้รับรางวัลต่อไปอีก เคทีซีจะยกเลิกรางวัลนั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เคทีซีจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2563 และจะติดต่อแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของรางวัลให้สมาชิกผู้โชคดีทราบผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้กับเคทีซี ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี โดยสมาชิกผู้โชคดีและ/หรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องติดต่อเพื่อรับของรางวัลตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่เคทีซีกำหนดเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของรางวัล ในรายการนี้เพียง 1 รางวัลต่อสมาชิกผู้โชคดี 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการ
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์พิจารณาสมาชิก ที่ผ่านเงื่อนไขได้รับสิทธิในการชิงรางวัลโดยยึดถือข้อมูลตามระบบของเคทีซีเป็นสำคัญ
  • สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 และ/หรือเป็นไปตามที่กฎหมายประกาศใช้บังคับ (ถ้ามี) โดยเคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบของรางวัลแก่สมาชิกผู้โชคดีจนกว่าสมาชิกผู้โชคดีนั้นจะชำระเงินค่าภาษีและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดจนครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชน ตรงกับที่ระบุในบัญชีสินเชื่อและ/หรือบนบัตรกดเงินสด KTC PROUD เท่านั้น
  • เคทีซีจะทำการมอบของรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีภายใน 60 วัน หลังจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี โดยจะเครดิตเงินเข้าบัญชีบัตรกดเงินสด KTC PROUD ที่มีไว้กับทางเคทีซีเท่านั้น
  • หากเคทีซีไม่สามารถติดต่อสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองซึ่งมีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์และ/หรืออีเมลที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับเคทีซีได้ เคทีซีถือว่าสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
  • การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่เคทีซีได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่เคทีซี ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเคทีซี
  • พนักงานของเคทีซี หรือผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเคทีซีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในรายการนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • ของรางวัลที่ได้รับตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน และ/หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลตามรายการนี้ให้เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบของรางวัล โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของรางวัลตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อเพื่อการบริโภค เพื่อให้ได้มาซึ่งของรางวัลในรายการนี้ ทั้งนี้ ถือเป็นดุลยพินิจและสิทธิเด็ดขาดของเคทีซีที่อาจไม่ให้หรือขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
  • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือของรางวัลตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและ/หรือของรางวัลดังกล่าว กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ด้วยตนเอง
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด กติกา การตัดสิน และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่ากันตามความเหมาะสม โดยมิไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์