• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับมือกับ PM 2.5 ผ่อนเครื่องฟอกอากาศด้วยบัตรยูโอบี รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10%

  21 ต.ค. 62 790
  รับมือกับ PM 2.5 ผ่อนเครื่องฟอกอากาศด้วยบัตรยูโอบี รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10%
  รับมือกับ PM 2.5 ผ่อนเครื่องฟอกอากาศกับบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรยูโอบีแคชพลัส 0% สูงสุด 24 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดรวม 10% ตั้งแต่ 3 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62
  เมื่อผ่อน Online ผ่อนเครื่องฟอกอากาศ กับบัตรเครดิตยูโอบี ใน JD CENTRAL >> 0% สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเงินคืน 5% ตั้งแต่วันที่ 5 - 31 ต.ค. 62
  *ลงทะเบียน SMS พิมพ์ JDA วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (จำกัดเครดิตเงินคืน 5% ต่อบัตรตลอดรายการ)
  เมื่อผ่อน ณ ร้านค้า ผ่อนเครื่องฟอกอากาศ ร่วมกับร้านค้าที่ร่วมรายการ Modern Air / AV Plus / Future AV / ส. แสง และร้านค้าตัวแทนอื่นๆ ที่รับบัตรเครดิตยูโอบีหรือบัตรยูโอบีแคชพลัสเพื่อการผ่อนชำระ
  >> 0% สูงสุด 24 เดือน สำหรับบัตรยูโอบีแคชพลัส หรือ
  >> 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับบัตรเครดิตทุกประเภท
  พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10% (โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย)
  ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืน 14,000 บาทต่อบัตรตลอดรายการ)

  ลงทะเบียนรับสิทธิ์ : ส่ง SMS พิมพ์ UYE วรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)
  ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 7% เฉพาะเครื่องฟอกอากาศที่ร่วมรายการ
  เงื่อนไขรายการสำหรับการผ่อนชำระ 0% ผ่าน JD CENTRAL
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 5-31 ตุลาคม 2562 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีทุกประเภท ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น  (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตร TMRW) เมื่อผ่อนชำระเครื่องฟอกอากาศ (เฉพาะรุ่น ที่ร่วมรายการ) ด้วยบริการผ่อนชำระ UOB i-Plan ผ่านช่องทาง CO.TH (JD Central Application ประเทศไทย
  • ผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคาร ทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตร
  • ผ่อนชำระ 0% สูงสุด10 เดือน สำหรับบัตรเครดิตโอบีทุกประเภทที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตร TMRW) และรับเครดิตเงินคืน 5%
  • จำกัดเครดิตเงินคืน 5% / ผู้ถือบัตร1 ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ผู้ถือบัตร ต้องลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน ทาง SMS พิมพ์ JDA เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว
  • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
  • ธนาคารจะบันทึกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิตหลัก ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตคืน ผู้ถือบัตรเครดิตหลัก ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารทำรายการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  • รายการเครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการและเงื่อนไขการผ่อนชำระ ณ จุดขาย
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือ บริการ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  เงื่อนไขสำหรับการผ่อนชำระ 0%  ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิต TMRW) และบัตรยูโอบีแคชพลัส เมื่อชำระค่าสินค้าผ่านบริการผ่อนชำระ UOB I-Plan ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (Modern Air/ AV Plus/ Future AV / ส.แสง ทุกสาขา และร้านค้าอื่นๆ ที่เป็นตัวแทนการรับบัตรเครดิตหรือบัตรยูโอบีแคชพลัสเพื่อการผ่อนชำระ) โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงิน จนถึงวันที่ธนาคารทำรายการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  • ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ทุกประเภท หรือ 24 เดือน สำหรับบัตรยูโอบี แคชพลัส และรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10%
  • เงื่อนไขต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาท เมื่อผ่อนชำระสินค้า ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต่อ เซลส์สลิป และรับเครดิตเงินคืน ตามยอดผ่อนชำระ ต่อเซลส์สลิป ตามที่ระบุไว้ในตารางต่อที่ 1 ด้านหน้าสื่อโฆษณา (จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาท / ผู้ถือบัตร 1 ท่าน / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย )
  • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนผ่าน SMS พิมพ์ UYE เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต / บัตรยูโอบี แคงพลัส 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิต ยูโอบีวีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน)
  • เงื่อนไขต่อที่ 2: รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 7% เฉพาะการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี (บัตรยูโอบีแคชพลัส ไม่ร่วมรายการเครดิตเงินคืนเพิ่ม) เมื่อผ่อนชำระเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ Sharp / Toshiba / Philips / Daikin สำหรับรุ่นสินค้าที่ร่วมรายการ รายละเอียดระยะเวลาผ่อนชำระและจำนวนเครดิตเงินคืน ตามที่ระบุไว้ในตารางต่อที่ 2 ด้านหน้าสื่อโฆษณา (ร้าน Powermall  / Powerbuy / Index / Power one ไม่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม) และไม่ต้องลงทะเบียน SMS
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก / บัตรแคชพลัส ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจะไม่นับรวมรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ หรือรายการใช้จ่ายผ่านบัตรของเจ้าของกิจการ หรือเครือญาติในร้านค้าของผู้ถือบัตร
  • ยอดเครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการผ่อนชำระ และการรับเครดิตเงินคืน ณ จุดขาย ก่อนทำรายการ
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือ บริการ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2285-1555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์