• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.00% เฉลี่ย 3 ปี ฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน

  24 ก.ค. 62 827
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.00% เฉลี่ย 3 ปี ฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน
  สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ทราบแล้วเปลี่ยน!!
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.00% เฉลี่ย 3 ปี ฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน คุณเลือกได้ โอกาสดีๆ อยู่ในมือคุณ...
  • โปรโมชั่น...ค่าจดจำนอง เมื่อซื้อประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร
  • โปรโมชั่น...ผ่อนชำระขั้นต่ำ ล้านละ 3,500 บาท ภายใน 2ปีแรก
  • ยกเว้นค่าประเมินหลักประกัน (โครงการจัดสรรทุกโครงการ)
  อัตราดอกเบี้ย
  เงื่อนไข กรณีลูกค้าเลือกทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร
  • กรณีที่ลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือ เปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)
  หมายเหตุ
  • วงเงินกู้ Refinance ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท กรณีไม่กู้เพิ่มหรือวงเงินกู้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท กรณีกู้เพิ่ม Top up  และราคาประเมินหลักประกัน (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.0 ล้านบาท หรือ (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท (โครงการจัดสรรทุกโครงการ)
  • ระยะเวลาการกู้สูงสุด 35 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี
  • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักประกัน (ลูกค้าสำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักประกันก่อน และธนาคารจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้าที่เปิดไว้กับธนาคารหลังจากการทำนิติกรรมจดจำนองและเบิกเงินกู้เรียบร้อยแล้ว)
  • ลูกค้าสามารถเลือกใช้อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำล้านละ 3,500 บาท ภายใน 2 ปีแรกได้ กรณีเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2 ปีแรก
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 7.75% (ณ 25 พ.ค. 60 ) และใช้การผ่อนชำระค่างวดปกติที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
  • ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมทั้งสมัคร Retail Internet Banking (RIB), Mobile Banking หรือ Promptpay กับธนาคารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร (AFT)
  • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับทุกโครงการจัดสรร
   - กรณี Refinance ภายใน 3 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของภาระหนี้คงเหลือ
   - การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด
   - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อ โดยอยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   - อัตราดอกเบี้ย และโปรโมชั่น (มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยเบิกรับเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2359-0000 หรือ 1327

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์