• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า "ชีวิตเบาสบาย" ดอกเบี้ยปีแรกเพียง 0.90% ต่อปี

  15 ก.ค. 62 558
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า "ชีวิตเบาสบาย" ดอกเบี้ยปีแรกเพียง 0.90% ต่อปี
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า "ชีวิตเบาสบาย" วันนี้ - 30 กันยายน 2562 ดอกเบี้ยบ้านปีแรกเพียง 0.90% ต่อปี
  • ฟรี! ค่าประเมิน
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมเมื่อชำระผ่าน SCB
  ตารางอัตราดอกเบี้ยและยอดผ่อนต่อเดือน
  ประเภทหลักประกัน : บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ห้องชุด และทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม
  วงเงินกู้สูงสุด : 90% ของราคาประเมิน
  วงเงินกู้อนุมัติ : 1 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่เกิน 30 ล้านบาท)
  • กรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือกรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา และเชียงใหม่ ลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าประเมินหลักประกันในอัตรา 100% ทั้งนี้ ลูกค้าต้องเป็นผู้สำรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวจ่ายก่อน และธนาคารจะชำระเป็นเช็คคืนให้กับลูกค้า ณ วันที่จดจำนอง
  • ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระผ่าน SCB ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด
  • อัตราดอกเบี้ยคำนวณจากดอกเบี้ย MLR = 6.50% ณ วันที่ 2 ก.ค. 2558 อนึ่ง ธนาคารสามารถประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย MLR ได้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอนุญาตไว้โดยทางธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป และจะประกาศทางเว็บไซต์ของธนาคาร และปิดประกาศไว้ที่ตั้งสาขาของธนาคาร และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจทำให้จำนวนเงินค่างวดหรือจำนวนงวดในการผ่อนชำระเพิ่มมากขึ้นได้
  • ยอดผ่อนต่อเดือนคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท กรณีไถ่ถอนเงินกู้ทั้งหมดเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา ธนาคารอาจเรียกเก็บเบี้ยปรับในอัตรา 3% ของจำนวนเงินต้นคงค้าง
  วงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยรายการส่งเสริมการขาย
  • สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอกู้เงินและ/หรืออนุมัติภายใน 30 ก.ย. 2562 และจดจำนองหลักประกันภายในวันที่ 15 พ.ย. 2562 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  • กรณีไถ่ถอนเงินกู้ทั้งหมดเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา ธนาคารอาจเรียกเก็บเบี้ยปรับในอัตรา 3% ของจำนวนเงินต้นคงค้าง
  • กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
  • กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2286-1010

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์