• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับบัตรกำนัลบิ๊กซี และกระเป๋า anello เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี หรือเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ

  12 ก.ค. 62 2,076
  รับบัตรกำนัลบิ๊กซี และกระเป๋า anello เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี หรือบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ
  BIG C ACTIVATION 3RD CAMPAIGN 2019
  ระยะเวลา : 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 62
  ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ, บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ
  สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ (เฉพาะบัตรหลัก) มียอดอิออน แฮปปี้ เพย์/เบิกถอนเงินสดผ่านบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ จะได้รับของสมนาคุณ ดังนี้
  หมายเหตุ : *การใช้จ่ายสะสม / อิออน แฮปปี้ เพย์ / เบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, บิ๊กซี มาร์เก็ต, มินิบิ๊กซี ทุกสาขา และบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์**สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ คำนวณยอดที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพื่อชำระสินค้า (และ) สมาชิกผู้ถือบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ คำนวณยอดที่เกิดจากรายการอิออน แฮปปี้ เพย์/เบิกถอนเงินสดสะสม
  วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
  • ลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ BC5 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน 16 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรคส่งมาที่ 4589123 และท่านได้รับข้อความตอบรับจากระบบ จึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  • ลงทะเบียนฟรีผ่าน www.aeon.co.th (หรือ) AEON THAI MOBILE Application และท่านจะได้รับอีเมลตอบรับจากระบบจึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  เงื่อนไขและรายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ( มหาชน ) ( "บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ / บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ
  • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562
  • สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ (เฉพาะบัตรหลัก) ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร จะได้รับของสมนาคุณ ดังนี้
   - มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 5,000 บาท ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, บิ๊กซี มาร์เก็ต, มินิบิ๊กซีทุกสาขาและบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์ >> รับบัตรกำนัลเงินสดบิ๊กซีมูลค่า 200 บาท จำนวน 1 ใบ
   - มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 5,000 บาทที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, บิ๊กซี มาร์เก็ต, มินิบิ๊กซีทุกสาขาบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์ (และ) ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ณ ร้านค้าทั่วโลกครบ 10,000 บาท ยอดใช้จ่ายรวมสะสมครบ 15,000 บาท >>  รับบัตรกำนัลเงินสดบิ๊กซีมูลค่า 200 บาท จำนวน 1 ใบ และ กระเป๋า anello รุ่น Suitcase 20 นิ้ว (สีดำ) มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ
   - มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 15,000 บาท ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, บิ๊กซี มาร์เก็ต, มินิบิ๊กซีทุกสาขาบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์ >> รับบัตรกำนัลเงินสดบิ๊กซีมูลค่า 200 บาท จำนวน 1 ใบ และ กระเป๋า anello รุ่น Suitcase 20 นิ้ว (สีดำ) มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ
   - มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ณ ร้านค้าทั่วโลกครบ 15,000 บาท >> รับกระเป๋า anello รุ่น Suitcase 20 นิ้ว (สีดำ) มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ
  • สมาชิกผู้สมัครและมียอดผ่อนชำระสินค้าผ่านบริการอิออน แฮปปี้ เพย์/เบิกถอนเงินสดผ่านบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรจะได้รับของสมนาคุณดังนี้
   - มียอดผ่อนชำระสินค้าผ่านบริการอิออน แฮปปี้ เพย์/เบิกถอนเงินสดสะสมครบ 5,000 บาท ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, บิ๊กซี มาร์เก็ต, มินิบิ๊กซี ทุกสาขา และบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์ >> รับบัตรกำนัลเงินสดบิ๊กซีมูลค่า 200 บาท จำนวน 1 ใบ
   - มียอดผ่อนชำระสินค้าผ่านบริการอิออน แฮปปี้ เพย์/เบิกถอนเงินสดสะสมครบ 5,000 บาท ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, บิ๊กซี มาร์เก็ต, มินิบิ๊กซี ทุกสาขา และบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์ และ ยอดผ่อนชำระสินค้าผ่านบริการอิออน แฮปปี้ เพย์/เบิกถอนเงินสด ณ ร้านค้าทั่วโลก สะสมครบ 10,000 บาท ยอดรวมสะสมครบ 15,000 บาท >> รับบัตรกำนัลเงินสดบิ๊กซีมูลค่า 200 บาท จำนวน 1 ใบ และ กระเป๋า anello รุ่น Suitcase 20 นิ้ว (สีดำ) มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ
   - มียอดผ่อนชำระสินค้าผ่านบริการอิออน แฮปปี้ เพย์/เบิกถอนเงินสดสะสมครบ 15,000 บาทที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, บิ๊กซี มาร์เก็ต, มินิบิ๊กซี ทุกสาขา และบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์ >> รับบัตรกำนัลเงินสดบิ๊กซีมูลค่า 200 บาท จำนวน 1 ใบ และ  กระเป๋า anello รุ่น Suitcase 20 นิ้ว (สีดำ) มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ
   - มียอดผ่อนชำระสินค้าผ่านบริการอิออน แฮปปี้ เพย์/เบิกถอนเงินสด ณ ร้านค้าทั่วโลกสะสมครบ 15,000 บาท >> รับกระเป๋า anello รุ่น Suitcase 20 นิ้ว (สีดำ) มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ
  • สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางบริษัทฯกำหนดภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร โดยลงทะเบียน 1 ครั้ง/ หมายเลขบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อเอ็กซ์คลูซีฟ ดังนี้
   - ลงทะเบียน ทาง SMS ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ dtac, AIS และ Truemove H เท่านั้น (ค่าบริการส่งครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิมพ์ BC5 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรสินเชื่อบิ๊กซี 16 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรคส่งมาที่ 4589123 และจะต้องได้รับข้อความตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
   - ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th (หรือ) AEON THAI MOBILE Application ไม่มีค่าบริการและจะต้องได้รับอีเมลตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  • จำกัดการมอบของสมนาคุณสูงสุด (กระเป๋า anello รุ่น Suitcase 20' inch จำนวน 1 ใบ และ บัตรกำนัลเงินสดบิ๊กซีมูลค่า 200 บาท จำนวน 1 ใบ ) / ท่านตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณตามสิทธิ์ที่สมาชิกใช้จ่ายสะสมภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร(เท่านั้น)
  • ยอดการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์ มีรายละเอียดดังนี้
   - สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ คำนวณยอดที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพื่อชำระสินค้าและ/หรือบริการที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายและถูกบันทึกเข้าระบบของบริษัทฯ เท่านั้น
   - สมาชิกผู้ถือบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ คำนวณยอดที่เกิดจากรายการอิออน แฮปปี้ เพย์/เบิกถอนเงินสดสะสม
   - ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดการใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลังจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์
  • สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตและ/หรือสินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับของสมนาคุณ และยกเว้นการมอบของสมนาคุณ ในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนนาคุณ
  • บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่สมาชิกตามที่อยู่ในการส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย หากภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย สมาชิกมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าสมาชิกได้รับของสมนาคุณอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  • หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับของสมนาคุณ สมาชิกต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ภายใน 180 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการคำนวณยอดการใช้จ่ายถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  • ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ผลิตภัณฑ์อื่นบริการอื่นหรือสิทธิอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • รายละเอียดเงื่อนไขการใช้และการรับประกัน การเปลี่ยน แลกคืนของสมนาคุณเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้า โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในคุณภาพ ข้อบกพร่องความเสียหายหรือสูญหายของของสมนาคุณ หากเกิดปัญหาประการใด โปรดติดต่อผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายของสมนาคุณดังกล่าวโดยตรง
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th และจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง www.aeon.co.th
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น หากพบว่ามีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์