• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อนมือถือไม่เสียดอก 0% 3 เดือน หรือผ่อนสบายๆ 18 เดือน ดอกเบี้ย 0.69% ผ่านบริการอิออน แฮปปี้ เพย์

  28 มิ.ย. 62 2,443
  ผ่อนมือถือไม่เสียดอก 0% 3 เดือน หรือผ่อนสบายๆ 18 เดือน ดอกเบี้ย 0.69% ผ่านบริการอิออน แฮปปี้ เพย์
  ผ่อนมือถือดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน และดอกเบี้ย 0.69% นานสูงสุด 18 เดือน ที่ STUDIO7, BANANA, BKK, KINGKONG ทุกสาขา
  ระยะเวลา : วันนี้ - 31 สิงหาคม 62
  บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออน
  สถานที่ : ร้านค้า Studio7, Banana, BKK, Kingkong  ทุกสาขา ที่ให้บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการ ผ่านบริการ "อิออน แฮปปี้ เพย์ และ อิออน แฮปปี้ แพลน"
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย สำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้ เพย์" เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช หรือ สำหรับบริการ "อิออน แฮปปี้ แพลน" เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท ผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินบัตรเครดิต (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  • เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อผ่อนชำระมือถือ อิออน แฮปปี้ เพย์ (วงเงินยัวร์แคช) 0% 3 เดือน และ 0.69% ต่อเดือน นาน 18 เดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 15.15% ต่อปี โดยประมาณ เมื่อคำนวนแบบลดต้นลดดอก) ผ่านร้านค้า Studio7, Banana, BKK, Kingkong ทุกสาขา โปรดตรวจสอบการร่วมรายการส่งเสริมการขายที่หน้าร้านค้า
  • เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อผ่อนชำระมือถือ อิออน แฮปปี้ แพลน (วงเงินบัตรเครดิต) 0% 3 เดือน และ 0.69% ต่อเดือน นาน 10 เดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 14.78% ต่อปี โดยประมาณ เมื่อคำนวนแบบลดต้นลดดอก) ผ่านร้านค้า Studio7 , Banana, BKK, Kingkong ทุกสาขา โปรดตรวจสอบการร่วมรายการส่งเสริมการขายที่หน้าร้านค้า
  • ในกรณีผ่อนชำระมือถือ อิออน แฮปปี้ เพย์ (วงเงินยัวร์แคช) ระยะเวลา 3, 6, 9, 12, 24, 36 และ 48 เดือน ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 28% ต่อปี (ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ยอดผ่อนชำระสินเชื่อตั้งแต่ 300 บาทต่อเดือน)
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณา
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • โปรดตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์