• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อน 0% ผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส ในงาน Commart Joy 2019 พร้อมรับ Central Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท

  27 มิ.ย. 62 1,764
  ผ่อน 0% ผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส ในงาน Commart Joy 2019 พร้อมรับ Central Gift Voucher 5,000 บาท
  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท พร้อมกับ
  • ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 24 เดือน สำหรับบัตรยูโอบี แคชพลัส
  • ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ทุกประเภท
  ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน : พิมพ์ MGS19 ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว
  พิเศษ!! รับ Central Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท เมื่อผ่อนชำระตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ ในงาน Commart Joy ณ ไบเทคบางนา ยอดผ่อนชำระสะสม ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป
  เงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฏาคม 2562 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีทุกประเภท ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิต TMRW) และบัตรยูโอบี แคชพลัส เมื่อชำระค่าสินค้า / บริการผ่านบริการผ่อนชำระ UOB i-Plan ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงิน จนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  • ผ่อนชำระ 0% สูงสุด10 เดือน สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภทหรือ สูงสุด 24 เดือน สำหรับบัตรยูโอบีแคชพลัส
  • การรับเครดิตเงินคืนเมื่อผ่อนชำระตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ ในงาน Commart Joy ณ ไบเทคบางนา ตามยอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิปที่ระบุในตารางด้านหน้าสื่อ
  • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท / ผู้ถือบัตร1 ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ยอดใช้จ่ายของบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
  • ธนาคารจะบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลัก / บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตบัตรหลัก/บัตรยูโอบีแคชพลัส ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารทำรายการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  • รายการเครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • จำกัดการรับ Central Gift  Voucher 5,000 บาท / ผู้ถือบัตร1 ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ธนาคารจะจัดส่ง Central Gift  Voucher ให้กับผู้ถือบัตรเครดิตบัตรหลัก / บัตรยูโอบี แคชพลัส ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตหลัก/ยูโอบี แคชพลัส  ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการโปรโมชั่นรับบัตรโดยสารเครื่องบิน Bangkok Airways เฉพาะ ในงาน Commart Joy ณ ไบเทคบางนา เท่านั้น
  • สิทธิ์การรับบัตรโดยสารเครื่องบิน Bangkok Airways ไป-กลับ กรุงเทพฯ- เชียงใหม่ /เชียงราย /ภูเก็ต / กระบี่ เมื่อมียอดผ่อนชำระสะสมตั้งแต่ 100,000 บาท ต่อบัตร จำนวน 1 รางวัล จำกัดสิทธิ์ (1 ที่นั่ง) ต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • สิทธิ์การรับบัตรโดยสารเครื่องบิน Bangkok Airways ไป-กลับ กรุงเทพฯ- เชียงใหม่ /เชียงราย /ภูเก็ต / กระบี่ เมื่อมียอดผ่อนชำระสะสมตั้งแต่ 200,000 บาท ต่อบัตร จำนวน 2 รางวัล จำกัดสิทธิ์ (2 ที่นั่ง) ต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • สิทธิ์การรับบัตรโดยสารเครื่องบิน Bangkok Airways ไป-กลับ กรุงเทพฯ- เชียงใหม่ /เชียงราย /ภูเก็ต / กระบี่ เมื่อมียอดผ่อนชำระสะสมตั้งแต่ 300,000 บาท ต่อบัตร จำนวน 3 รางวัล จำกัดสิทธิ์ (3 ที่นั่ง) ต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ผู้ถือบัตรเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีสนามบินตามเงื่อนไขของสายการบินบางกอก แอร์เวย์
  • ขั้นตอนการแลกบัตรโดยสารเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เท่านั้น
  • โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการและเงื่อนไขการผ่อนชำระ ณ จุดขาย
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือ บริการ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2285-1555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์