• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง Rilakkuma เมื่อสมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสินพร้อมสินเชื่อบัตรเงินสด ตั้งแต่ 8 พ.ค. - 30 ก.ย. 62 เท่านั้น

  12 ก.ย. 62 8,665
  รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง Rilakkuma เมื่อสมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสินพร้อมสินเชื่อบัตรเงินสด
  ช้อปเพลินๆ...ได้กระเป๋าเดินทาง Rilakkuma สิทธิพิเศษเมื่อสมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสินพร้อมสินเชื่อบัตรเงินสด และมียอดใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รับเลยกระเป๋าเดินทางลายลิขสิทธิ์ Rilakkuma ยี่ห้อ Caggioni ขนาด 20 นิ้ว และกระเป๋าเดินทางอเนกประสงค์ ขนาด 12 นิ้ว สมัครและช้อปเลย ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562 นี้เท่านั้น
  วันนี้...เพียงสมัครและใช้จ่ายบัตรเครดิตพร้อมกับสินเชื่อบัตรเงินสด Prima
  • รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง Rilakkuma ขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน
  • รับฟรีอีกต่อ! กระเป๋าเดินทางอเนกประสงค์ Rilakkuma ขนาด 12 นิ้ว 1 ใบ เมื่อใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก 5,000 บาท ภายใน 60 วัน (ยอดรวม 20,000 บาท)
  • พร้อม...ฟรีดอกเบี้ย 0% 30 วัน
  เงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตพร้อมกับสินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card เฉพาะผู้สมัครบัตรหลักรายใหม่ ยื่นสมัครระหว่างวันที่ 8 พ.ค. - 30 ก.ย. 62 และจะต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 ต.ค. 62 เท่านั้น
   สำหรับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
  • เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตร รับของสมนาคุณ ดังนี้
   - กรณีที่ 1 ใช้จ่ายสะสมครบ 15,000 บาท รับกระเป๋าเดินทางลายลิขสิทธิ์ Rilakkuma ยี่ห้อ Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,950 บาท จำนวน 1 ใบ
   - กรณีที่ 2 ใช้จ่ายสะสมครบ 20,000 บาท รับเพิ่มกระเป๋าอเนกประสงค์ลายลิขสิทธิ์ Rilakkuma ยี่ห้อ Caggioni ขนาด 12 นิ้ว มูลค่า 1,990 บาท จำนวน 1 ใบ
  • เฉพาะยอดใช้จ่ายของผู้ถือบัตรหลัก
  • การคิดยอดใช้จ่ายไม่รวมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า หน่วยลงทุนและกองทุนต่างๆ การใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ การชำระประกันทุกประเภท การชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวธนาคารออมสิน ภาษี ค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อเงินตราต่างประเทศ รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง รายการที่ขอแบ่งชำระรายเดือน (Sabaijai By GSB)
  • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถร่วมกับกิจกรรมอื่นได้
  • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้เฉพาะผู้ถือบัตรหลักที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการจัดส่งของสมนาคุณ โดยจัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคารทางไปรษณีย์ ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นเดือนที่ผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขข้างต้น
  • ธนาคารฯ จะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด
  • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น/แลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสด/สิ่งอื่นได้
  • กรณีของสมนาคุณชำรุดบกพร่อง เสียหายใดๆ ติดต่อ บริษัท บลูไลท์ อุตสาหกรรม จำกัด โทร. 086-337-6615, 081-830-1180
   สำหรับสินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card
  • คิดอัตราดอกเบี้ยและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินพิเศษ 0% ต่อปี นาน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติสินเชื่อ
  • กรณีผู้ถือบัตรผิดนัดชำระ โดยไม่ชำระหรือชำระต่ำกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชี อัตราดอกเบี้ยและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินจะถูกปรับเป็นอัตราปกตินับถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ ดังนี้ อัตราดอกเบี้ย 19% ต่อปี และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 5% ต่อปี
  เงื่อนไขอื่น
  • ข้อกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกับธนาคารออมสิน
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2299-8888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์