• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรแกรมสุดประหยัด ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.95% สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

  17 ก.ค. 62 2,143
  โปรแกรมสุดประหยัด ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.95% สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
  โปรแกรม สุดประหยัด ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.95%  ฟรี 3 ต่อ
  • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  • ค่าอากรแสตมป์
  • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
  โปรแกรม สุดคุ้ม ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.39% ฟรี 4 ต่อ
  • ค่าจดจำนอง สูงสุด 100,000 บาท
  • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  • ค่าอากรแสตมป์
  • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
  โปรแกรม ท็อปอัพ (รีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่ม) ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.29%
  สมัครได้ถึง 30 มิ.ย. 62
  อัตราดอกเบี้ย
  โปรแกรม สุดประหยัด ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.95%
  โปรแกรม สุดคุ้ม ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.39
  โปรแกรม ท็อปอัพ (รีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่ม)
  หมายเหตุ
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  • MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62
  ข้อตกลงและเงื่อนไข
  โปรแกรม สุดประหยัด ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.95% และ โปรแกรม สุดคุ้ม ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.39%
  1. วงเงินสินเชื่อเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
  2. ประเภทอาคารพาณิชย์ไม่สามารถนำมาขอสินเชื่อได้
  3. วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ (ถ้ามี)
  4. สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม
  5. ไม่สามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้
  6. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขข้างต้นสำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 30 มิ.ย. 62
  7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  8. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)
  โปรแกรม ท็อปอัพ (รีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่ม)
  1. ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม
  2. กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี สูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
  3. วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 95% (รวม insurance และ ประกันอัคคีภัย) กรณีวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท กรณีวงเงินเกิน 30 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด 85% (รวมinsurance และ ประกันอัคคีภัย)
  4. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาท กรณีหลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณีหลักประกันอยู่ในเขตต่างจังหวัด วงเงินสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาท
  5. วงเงินที่ขอเพิ่ม สูงสุดไม่เกิน 40% ของวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด
  6. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขข้างต้นสำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่  30 มิ.ย. 62
  7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  8. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์