• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เงินติดล้อ ร่วมกับ คปภ. แจกฟรี! ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

  10 เม.ย. 62 1,553
  เงินติดล้อ ร่วมกับ คปภ. แจกฟรี! ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
  เงินติดล้อนายหน้าประกันภัย ผู้นำประกันผ่อนเงินสดฟรีดอกเบี้ย รวมกับ คปภ. แจกฟรี! ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองทั่วโลก สูงสุด 100,000 บาท
  แจกฟรี! ประกันอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  • วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
  • คุ้มครองทั่วโลก 24 ชั่วโมง นาน 30 วัน 
  ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 เท่านั้น รับประกันโดย บริษัท บมจ.ศรีอยุธยาฯ
  การคุ้มครอง
  • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
   จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท*
  • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
   จำนวนเงินเอาประกัน 50,000 บาท*
  • ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)
   จำนวนเงินเอาประกัน 5,000 บาท*
  *ระยะเวลาเอาประกัน 30 วัน
  เงื่อนไขความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • รับประกันโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจอเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ระยะเวลาความคุ้มครอง 30 วัน โดยเริ่มคุ้มครองเวลา 00.01 น. ถัดจากวันที่ลงทะเบียน
  • ลูกค้าสามารถลงทะเบียนและรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 เท่านั้น
  • ผู้รับประโยชน์ต้องมีความสัมพันธ์เป็น บิดา, มารดา, คู่สมรส บุตร พี่-น้อง หรือ ญาติ กับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
  • ข้อมูลความคุ้มครองนี้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการขายโดยสังเขปมิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เงื่อนไขต่างๆ ของความคุ้มครองให้เป็นไปตามสัญญาของบริษัทประกันภัย
  • บริษัทประกันจัดส่ง SMS ยืนยันความคุ้มครองภายใน 3 วัน
  • ข้อยกเว้น เป็นไปตามกรมธรรม์อุบัติเหตุกลุ่ม
  หมายเหตุ
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่กรอกข้อมูลถูกต้อง และครบถ้วนเท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์การมอบกรมธรรม์ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
  • ท่านจะได้รับสิทธิความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสงกรานต์อุ่นใจ จากทุกช่องทางของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยกำหนด
  • ผู้เอาประกันควรศึกษาความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เลขที่ใบอนุญาตประกันวินาศภัย ว 00015/2556
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 088-088-0880

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์