• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เพียงเบิกถอนเงินสดอิออน ยัวร์แคช วันนี้ - 10 เม.ย. 62

  1 เม.ย. 62 1,276
  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท เพียงเบิกถอนเงินสดอิออน ยัวร์แคช วันนี้ - 10 เม.ย. 62
  ดีลพิเศษรับหน้าร้อนกับอิออนยัวร์แคช
  ระยะเวลา : 1 - 10 เม.ย. 62
  ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และ บัตรสินเชื่อบิ๊กซีเอ็กซ์คลูซีฟ
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายรับเครดิตเงินคืน สำหรับลูกค้ายัวร์แคชที่เบิกเงินระหว่างวันที่ 1-10  เม.ย. 2562
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และ บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ใช้บริการเบิกถอนเงินสดสินเชื่อยัวร์แคช ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2562 เท่านั้น
  • รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดเบิก ถอน หรือโอนเงิน สะสมครบตามที่บริษัทฯ กำหนด
   - รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดสะสม 10,000 - 49,999 บาท
   - รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท เมื่อมียอดสะสม 50,000 - 99,999 บาท
   - รับเครดิตเงินคืน 2,800 บาท เมื่อมียอดสะสม 100,000 - 149,999 บาท
   - รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท เมื่อมียอดสะสม 150,000 บาทขึ้นไป
  (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท /ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
  • การคำนวณ ยอดสะสม จะคำนวณจาก
   - ยอดเบิก ถอน หรือโอนเงิน ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 - 10 เมษายน 2562 เท่านั้น
   - ยอดเบิก ถอน หรือโอนเงิน จากทุกช่องทางการบริการ คือ ตู้เอทีเอ็มอิออน, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงไทย, ธ.ธนชาต, ธ.ออมสิน, ธ.ไทยพาณชย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ไปรษณีย์ไทย และคาร์ดทูคาร์ด
  • บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
  • การคำนวณยอดสะสมไม่รวมยอดที่เกิดจากบริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช
  • สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS ผ่าน เครือข่ายโทรศัพท์ dtac, AIS และ TrueMove H เท่านั้น ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย อัตราค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิมพ์ APT ตามด้วยเลขที่บัตรสมาชิกอิออน 16 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 หรือ ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th หรือ AEON THAI MOBILE (ไม่เสียค่าบริการ) ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณา
  • เครดิตเงินคืนของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
  {1443895,ดูรายละเอียดสินเชื่อบัตรกดเงินสดสมาชิกอิออนแรบบิท}

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์