• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • พิเศษ!! ดอกเบี้ยบ้านต่ำสุด 3.19% เฉลี่ย 3 ปีแรก จาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย วันนี้ - 30 มิ.ย. 62

  10 เม.ย. 62 1,044
  พิเศษ!! ดอกเบี้ยบ้านต่ำสุด 3.19% เฉลี่ย 3 ปีแรก จาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย วันนี้ - 30 มิ.ย. 62
  สินเชื่อสำหรับซื้อบ้าน
  • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.19% สำหรับพนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
  • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 3.63% สำหรับพนักงานประจำ รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
  คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ
  • สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
  • อายุ 21 - 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
  • อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน
  • รายได้ขั้นต่ำ
  • ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อ มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
  อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
  หมายเหตุ
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  • MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62
  ข้อตกลงและเงื่อนไข สำหรับรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
  • สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ/เจ้าของกิจการที่มีรายได้รวม 50,000 บาทขึ้นไป (สามารถรวมรายได้ของผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมได้)
  • อัตราดอกเบี้ยและการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าที่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์ และ คอนโดมิเนียม
  • วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • กรณีสมัครทำประกันชีวิต (MRTA) ต้องสมัครทำประกันขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือสูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
  • หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 0.50% ของวงเงินอนุมัติคืนโดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศกำหนด (ถ้ามี)
  ข้อตกลงและเงื่อนไข สำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
  • สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และเมื่อรวมรายได้ทั้งหมดแล้วต้อง 30,000 บาทขึ้นไป
  • อัตราดอกเบี้ยและการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าที่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, และ คอนโดมิเนียม
  • กรณีสมัครทำประกันชีวิต (MRTA) ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือ สูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
  • หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้ 
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศกำหนด (ถ้ามี)
  ค่าธรรมเนียม สำหรับรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
  • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ
  • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  • เรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
  ค่าธรรมเนียม สำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
  • ยกเว้น ค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาท
  • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ
  • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  • เรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์