• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN จ่ายหนี้ครบในที่เดียว ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี

  4 มี.ค. 62 5,904
  สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN จ่ายหนี้ครบในที่เดียว ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี
  ปลดหนี้ฉุกเฉิน...มีทางออก ด้วยสินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN จ่ายหนี้ครบในที่เดียว ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี สำหรับพนักงานประจำที่สมัครบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือสินเชื่อบุคคลอื่นๆ
  • รับวงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินและการจัดการเงินกู้
  • ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน
  อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิต หรือสินเชื่อบุคคลอื่นๆ
  วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท) พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ
  เดือนที่ 1-12 เดือนที่ 13 เป็นต้นไป เดือนที่ 1-12 เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
  1 ล้าน - 2 ล้าน 9.99% 21.50% 15.99% 23.50%
  500,000 - 999,999 9.99% 23.50% 15.99% 25.50%
  150,000 - 499,999 12.99% 23.50% 15.99% 25.50%
  20,000 - 149,999 25.99% 28.00% 25.99% 28.00%
  หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  เงื่อนไขการบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือ สินเชื่อบุคคลอื่นๆ
  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการสินเชื่อ Speedy Loan บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือ สินเชื่อบุคคลอื่นๆ วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน รายละเอียดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่านชำระตามตารางข้างต้น
  • ยอดสินเชื่อคงค้างอาจน้อยกว่ายอดหนี้ท่านต้องการโอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การอนุมัติที่ธนาคารกำหนด
  • วงเงินขั้นต่ำ 20,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือในแต่ละบัญชีที่ต้องการโอนหนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อบัญชี และโอนยอดสินเชื่อคงค้างได้สูงสุด 5 บัญชี โดยแนบสำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือ สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่นฉบับที่ต้องการมาประกอบการพิจารณา
  เงื่อนไขรวม
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy loan และบริการโอนยอดหนี้ฯ ตามตารางและเงื่อนไขอื่นๆ ข้างต้น ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 เท่านั้น
  • หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  เงื่อนไขแคมเปญ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าสินเชื่อ Speedy Loan บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือสินเชื่อบุคคลอื่นๆ เท่านั้น
  • เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อข้างต้น และเบิกใช้วงเงินกู้ ตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 เท่านั้น
  • ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ ต่อ 1 บัญชีเงินกู้ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ และสิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  • ลูกค้าที่ได้รับกระเป๋าล้อลากฯ ต้องยังคงสภาพเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ณ วันที่จัดส่งกระเป๋าล้อลากฯ และมีสถานะเป็นปกติ มีประวัติการชำระที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นลูกค้า (สินเชื่อบุคคล) Speedy Loan ของธนาคารฯ อยู่จนถึงขณะรับกระเป๋าล้อลากฯ
  • ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าล้อลากฯ ภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งแก่ธนาคารไว้
  • หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์