• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ดอกเบี้ยพิเศษกว่าเดิม ฟรี! ค่าประเมิน ผ่อนยาว สุขพร้อมกับสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทย

  23 เม.ย. 62 1,624
  ดอกเบี้ยพิเศษกว่าเดิม ฟรี! ค่าประเมิน ผ่อนยาว สุขพร้อมกับสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทย
  สุขพร้อม...สินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทย
  ดอกเบี้ย
  • เงินกู้
   - อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เดือน 1-24 :  MRR-1.00%
   - อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีที่ 3 จนครบสัญญา MRR-0.5%
  • กู้เบิกเงินเกินบัญชี MRR + 1.00% ต่อปี
   - อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 7.12% ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 60
   - อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเฉพาะลูกค้าที่ยื่นกู้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 เมษายน 2562 และจดจำนองหลักประกันภายใน 31 พฤษภาคม 2562
  ระยะเวลาผ่อน
  • เงินกู้ (Loan) สูงสุดไม่เกิน 30 ปี (อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
  • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ต่ออายุวงเงินปีต่อปี
  ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
  • ฟรี...ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อย 3,000 บาท ต่อราย (จำกัด 500 รายแรกที่จดจำนองหลักประกันกับธนาคาร)
  • เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีวงเงินสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทยตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป
  • ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านตั้งแต่ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ หรือมีทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 70% ของระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
  • 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 เมษายน 2562 และจดจำนองภายใน 31 พฤษภาคม 2562
  วงเงิน เงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อทั้งสองประเภทรวมกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยกำหนดวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10,000,000 บาท
  • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
  • วงเงินสินเชื่อทั้งสองประเภท รวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาท (วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท)
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  สัญชาติ
  • ไทย
  อายุ
  • 20 ปีขึ้นไป
  รายได้
  • ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
  อายุงาน
  • กรณีผู้กู้มีรายได้ประจำ จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้ โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรืออายุงาน ณ สถานที่ทำงานปัจจุบันจะต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888 กด 887

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์