• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครบัตรอิออน ผ่านช่องทางออนไลน์ รับฟรี! บัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า วันนี้ - 31 มี.ค. 62

  9 ม.ค. 62 3,139
  สมัครบัตรอิออน ผ่านช่องทางออนไลน์ รับฟรี! บัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า วันนี้ - 31 มี.ค. 62
  สมัครออนไลน์ รับ บัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า
  ระยะเวลา : 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 62
  ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม (วีซ่า/เจซีบี)
  • บัตรสมาชิก อิออน แรบบิท
  • บัตรสมาชิก อิออน
  • บัตรเครดิต เอ็มเจน วีซ่า
  • บัตรเครดิต กิฟฟารีน วีซ่า
  • บัตรเครดิต ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า
  • บัตรเครดิต ทีดีพี วีซ่า
  • บัตรเครดิต บีควิก วีซ่า
  • บัตรเครดิตอิออน คลับไทยแลนด์ (วีซ่า/มาสเตอร์ การ์ด/เจซีบี)
  • บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค (วีซ่า/มาสเตอร์ การ์ด/เจซีบี)
  • บัตรเครดิตอิออน โกลด์ (วีซ่า/วีซ่า เพย์เวฟ/มาสเตอร์ การ์ด/เจซีบี)
  รายละเอียดโปรโมชั่น
  พิเศษ! สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตอิออน หรือบัตรสมาชิกอิออน ผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้
  1. รับบัตรกำนัล บาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 200 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตอิออน
  2. รับบัตรกำนัล บาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 100 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรสมาชิกอิออน
  ระยะเวลาการสมัครบัตร 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
  เงื่อนไขและรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิต หรือบัตรสมาชิก ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น
  • รับบัตรกำนัล บาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 200 บาท
   - ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้น บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด,บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม,บัตรเครดิตเพื่อองค์กร, บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ) ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 รับ บัตรกำนัล บาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 200 บาท/บัตร เมื่อมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับจากวันอนุมัติบัตร
  • รับบัตรกำนัล บาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 100 บาท
   - ลูกค้าที่สมัครบัตรสมาชิกอิออนทุกประเภท (ยกเว้น บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ) ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 รับบัตรกำนัล บาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 100 บาท/บัตร เมื่ออนุมัติบัตร
  • บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน ภายใน 90 วัน หลังอนุมัติบัตร
  • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงการสมัครผ่านช่องทาง AEON THAI MOBILE Application
  • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ไม่รวมถึงการสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ของสาขา
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับสิทธิพิเศษ และยกเว้นการมอบสิทธิพิเศษ ในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนและส่วนลด
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลส์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • สิทธิพิเศษไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นหรือบริการอื่นได้
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายหรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากพบว่ามีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์