• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เงินสด กดได้ทันใจ พร้อมเงินคืนสูงสุด 8,800 บาท จากบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์

  8 ม.ค. 62 4,244
  เงินสด กดได้ทันใจ พร้อมเงินคืนสูงสุด 8,800 บาท จากบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์
  เงินสด กดได้ทันใจ พร้อมเงินคืน...เมื่อเบิกถอนเงินสดสะสมครบ 8,000 บาทขึ้นไป
  • รับเครดิตเงินคืน (วันจันทร์ - ศุกร์) 3%
  • รับเครดิตเงินคืน (วันเสาร์ - อาทิตย์) 5%
  รับเพิ่ม!! รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 4,000 บาท เมื่อเบิกถอนเงินสด สะสมครบ 200,000 บาทขึ้นไป ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  เงินสดกดได้ทันใจ พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,800 บาท
  • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเบิกถอนเงินสดสะสม 8,000 บาทขึ้นไป วันจันทร์ - ศุกร์
  • รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อเบิกถอนเงินสดสะสม 8,000 บาทขึ้นไป วันเสาร์ - อาทิตย์
  รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 4,000 บาท เมื่อเบิกถอนเงินสดสะสมครบ 200,000 บาทขึ้นไป ตลอดรายการส่งเสริมการขาย 1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
  *สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ไม่มียอดเบิกถอนเงินสด หรือที่มียอดเบิกถอนเงินสดไม่เกิน 5,000 บาท ระหว่าง 1 ต.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
  ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,800 บาท คำนวณจากการรับเครดิตเงินคืน วันจันทร์ - ศุกร์ สูงสุดไม่เกิน 1,800 บาท เครดิตเงินคืน วันเสาร์ - อาทิตย์ สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท และเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท เมื่อเบิกถอนเงินสดสะสม 200,000 บาทขึ้นไป ตลอดรายการส่งเสริมการขาย และได้ลงทะเบียนผ่านทาง SMS โดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
  SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ PM1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
  เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
  • ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดสะสมครบ 8,000 บาทขึ้นไปใน วันจันทร์ - ศุกร์ รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดสะสมครบ 8,000 บาทขึ้นไป ในวันเสาร์ - อาทิตย์ จำกัดเครดิตเงินคืน 3% ในวันจันทร์ - ศุกร์ สูงสุดไม่เกิน 1,800 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ และ เครดิตเงินคืน 5% ในวันเสาร์ - อาทิตย์ สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ
  เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเพิ่มพิเศษ
  • รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ เมื่อเบิกถอนเงินสดสะสมครบ 200,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้
  เงื่อนไขรวม
  • ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุดไม่เกิน 8,800 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่านทาง SMS โดยสมบูรณ์ก่อนหรือหลังทำรายการแล้วเท่านั้น
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ไม่มียอดเบิกถอนเงินสด หรือที่มียอดเบิกถอนเงินสดไม่เกิน 5,000 บาท ระหว่าง 1 ต.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
  • เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากยอดเบิกถอนเงินสดโดยสามารถรวมรายการผ่านบัตรเสริมภายใต้บัญชีเดียวกันได้ ยกเว้นรายการเงินด่วน! โทรสั่งทันใจ (Hello Cash)
  • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13% ต่อปี ของจำนวนเงินที่เบิกถอน โดยนับจากวันที่ทำรายการ ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด จากเครื่องกดเงินที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool ไม่เกิน 15 - 20 บาทต่อครั้ง ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด จากเครื่องกดเงิน ATM ธนาคารกรุงศรีครั้งละ 10 บาท
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีของท่าน
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
  • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1712

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์