• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีบ้านในแบบที่คิด มีชีวิตในแบบที่ฝัน

  8 มี.ค. 62 565
  สินเชื่อบ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีบ้านในแบบที่คิด มีชีวิตในแบบที่ฝัน
  สินเชื่อสำหรับซื้อบ้าน...บ้านใหม่ บ้านมือสอง บ้านทุกโครงการ กู้ได้ วันนี้ - 31 มกราคม 2562
  ก้าวไปอีกขั้น เพื่อทุกความฝันของคุณ
  อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
  ประเภท ดอกเบี้ย
  ปี 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา
  แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR-4.86% MRR-2.00% 2.89% 5.00%
  แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR-4.56% MRR-2.00% 3.19% 5.08%
  อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
  ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
  เดือนที่ 1-6 เดือนที่ 7-12
  แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต 0% MRR-3.75% MRR-3.75% MRR-2.00% 3.33% 5.11%
  แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต 0% MRR-3.15% MRR-3.15% MRR-2.00% 3.83% 5.25%
  หมายเหตุ
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  • MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60
  ข้อตกลงและเงื่อนไข
  สำหรับผู้ที่มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
  • สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ/เจ้าของกิจการที่มีรายได้รวม 50,000 บาทขั้นไป (สามารถรวมรายได้ของผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมได้)
  • อัตราดอกเบี้ยและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม
  • วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • กรณีสมัครทำประกันชีวิต (MRTA) ต้องสมัครทำประกันขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือสูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
  • กรณีลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง 0.50% หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 0.50% ของวงเงินอนุมัติคืนโดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
  • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขข้างต้น สำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)
  สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
  • สำหรับพนักงานประจำทีมีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และเมื่อรวมรายได้ทั้งหมดแล้วต้อง 30,000 บาทขึ้นไป
  • อัตราดอกเบี้ยและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม
  • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • กรณีสมัครทำประกันชีวิต(MRTA) ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือ สูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
  • กรณีลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง 1% หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
  • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขข้างต้นสำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)
  ค่าธรรมเนียม สำหรับรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
  • ยกเว้น ค่าจดจำนอง 0.5% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ
  • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  • เรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
  ค่าธรรมเนียม สำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
  • ยกเว้น ค่าจดจำนอง 1% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ
  • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  • เรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์