• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ลุ้นรับทอง รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจาก ธอส. ชำระเงินผ่านช่องทาง LRM

  14 พ.ย. 61 1,826
  ลุ้นรับทอง รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจาก ธอส. ชำระเงินผ่านช่องทาง LRM
  ลุ้นรับทอง รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
  • รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท ไตรมาสละ 10 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท ไตรมาสละ 40 รางวัล
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
  เพียงลูกค้าที่กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เป็นผู้กู้หลัก และมีสถานะบัญชีปกติ (จำนวนวันค้างชำระ (DPD) ไม่เกิน 30 วัน) โดยลูกค้าชำระเงินงวดภายในเดือนนั้นๆ ไม่ต่ำกว่าเงินค่างวดที่ธนาคารกำหนด ผ่านช่องทาง LRM : เครื่องรับชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์  หรือ QR Non Cash Payment เครื่องชำระหนี้เงินกู้ไร้เงินสด หรือ GHB ALL Mobile Application ในแต่ละงวด ได้รับคะแนน 10 คะแนน เมื่อมีคะแนนสะสมครบทุก 30 คะแนน จะได้รับ 1 สิทธิ์
  โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งานระบบสะสมคะแนนผ่านเว็บไซต์ reward.ghbank.co.th ลงทะเบียนในระบบเพื่อดูคะแนนสะสม ดูรายการของรางวัล จำนวนคะแนนที่ใช้แลก และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เมื่อลูกค้าเลือกรายการที่ต้องการจะใช้คะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงส่วนสรุปรายการ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและยืนยันรายการก่อนบันทึก หากลูกค้ายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการจับสลาก เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะพิมพ์รายชื่อ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ เลขที่บัญชีเงินกู้ของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการทั้งหมดจากฐานข้อมูลของธนาคารตามจำนวนสิทธิ์ ลงบนกระดาษมาตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน จากนั้นธนาคารจะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี
  • จับรางวัล ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  การรับสิทธิ์
  • เมื่อมีคะแนนสะสม 30 คะแนนขึ้นไป และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการจับสลาก ผ่านเว็บไซต์ reward.ghbank.co.th
  • ลูกค้าสามารถยืนยันสิทธิ์ได้โดยไม่จำกัดจำนวน ตามเงื่อนไขคะแนนสะสมที่มี
  กติกาการตัดสิน ทางธนาคารจะทำการพิมพ์รายชื่อ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่บัญชีเงินกู้ของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการทุกคนจากฐานข้อมูลของธนาคาร ตามจำนวนสิทธิ์ ลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
  จับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดี รวม 2 ครั้ง ดังนี้
  • ครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2561 จับรางวัลวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. จำนวน 50 รางวัล
  • ครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 จับรางวัลวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. จำนวน 50 รางวัล
  ในการจับรางวัล ธนาคารจะทำการจับรายชื่อผู้ได้รางวัลตัวจริงและรายชื่อสำรองตามลำดับ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่รายชื่อสำรองที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากธนาคารตรวจพบว่ามีลูกค้าที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือสละสิทธิ์ที่จะรับรางวัล หรือไม่มารับรางวัลภายในกำหนด เวลา และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น
  จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2562 และทางธนาคารจะทำการติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้โชคดีแจ้งไว้กับธนาคาร และ/หรือ หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีไม่มาขอรับรางวัล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ธนาคารได้ลงประกาศรายชื่อผู้โชคดี หรือกรณีที่ผู้โชคดีสละสิทธิ์ ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไปที่จับสลากสำรองไว้
  สนใจดูเงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติม คลิก
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์