• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note9 ง่ายๆ เพียงทำรายการผ่านบริการออนไลน์ ด้วยบัตร KTC PROUD

  30 ต.ค. 61 800
  ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note9 ง่ายๆ เพียงทำรายการผ่านบริการออนไลน์ ด้วยบัตร KTC PROUD
  บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note9 สมาร์ทโฟนสุดล้ำ
  เพียงทำรายการผ่านบริการออนไลน์ ด้วยบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ลุ้นรับง่ายๆ Samsung Galaxy Note9 ขนาด 128GB จำนวน 4 รางวัล (รางวัลละ 33,900 บาท) รวมมูลค่าของรางวัล 135,600 บาท
  รับ 5 สิทธิ์ (ต่อเดือน ต่อสมาชิก) แค่เบิกถอนเงินสดออนไลน์แบบแบ่งชำระรายเดือน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผ่าน TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน
  รับ 3 สิทธิ์ (ต่อเดือน ต่อสมาชิก) แค่เบิกถอนเงินสดออนไลน์ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และคงค้างต่อเนื่อง 10 วันขึ้นไป ผ่าน TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน หรือ ClickKTC ที่ www.ktc.co.th/ClickKTC
  สำหรับสมาชิกใหม่ รับเพิ่ม 1 สิทธิ์ แค่ลงทะเบียนใช้บริการออนไลน์ของ KTC 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
  เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ ClickKTC หรือ TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ClickKTC หรือ TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน  และทำรายการในระบบ ClickKTC หรือ TapKTC ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 ลุ้นรับ "Samsung Galaxy Note9 จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท จำนวน 4  รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 135,600 บาท"
  โดยจะได้รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับของรางวัล ในกรณีที่สมาชิก สินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ซึ่งยังไม่เคยลงทะเบียน ClickKTC หรือ TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน ได้ทำการลงทะเบียนในระบบ ClickKTC ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ClickKTC หรือระบบ TapKTC ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน (จำกัดสิทธิ 1 สิทธิ/สมาชิก ตลอดระยะเวลารายการ) และรับสิทธิลุ้นรับของรางวัลเพิ่ม 3 สิทธิ (จำกัดสิทธิ/เดือน/สมาชิก) เมื่อการทำรายการเบิกถอนเงินสดออนไลน์ (Cash Withdrawal Online) ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และคงค้างยอดดังกล่าวติดต่อกันตั้งแต่ 10 วันขึ้นไป (จำกัดการมอบสิทธิลุ้นรับของรางวัลตามรายการนี้สูงสุดไม่เกิน 12 สิทธิ/สมาชิก1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการ) และรับสิทธิลุ้นรับของรางวัลเพิ่ม 5 สิทธิ (จำกัดสิทธิ/เดือน/สมาชิก) เมื่อการทำรายการเบิกถอนเงินสดออนไลน์ แบบแบ่งชำระรายเดือน (Cash Installment) ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป (จำกัดการมอบสิทธิลุ้นรับของรางวัลตามรายการนี้สูงสุดไม่เกิน 20 สิทธิ/สมาชิก1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการ)
  หมายเหตุ : สำหรับในกรณีสมาชิกที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ในระบบ ClickKTC หรือ TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน เมื่อได้ทำการลงทะเบียน ได้รับ 1 สิทธิ และเมื่อมีการทำรายการเบิกถอนเงินสดออนไลน์ (Cash Withdrawal Online) ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และคงค้างยอดดังกล่าวติดต่อกันตั้งแต่ 10 วันขึ้นไปในเดือนนั้นๆ รับเพิ่ม 3 สิทธิ (จำกัดสิทธิสูงสุด 12 สิทธิ/สมาชิก1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการ) และทำรายการเบิกถอนเงินสดออนไลน์ แบบแบ่งชำระรายเดือน (Cash Installment) ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป (จำกัดการมอบสิทธิลุ้นรับของรางวัลตามรายการนี้สูงสุดไม่เกิน 20 สิทธิ/สมาชิก 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการ) จะได้รับสิทธิลุ้นรับของรางวัลทั้งหมด 33 สิทธิ
  เงื่อนไขการรับสิทธิลุ้นรับของรางวัล Samsung Galaxy Note9
  • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "เคทีซี" จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ("สมาชิก") ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือลงทะเบียนแล้วแต่ไม่เคยเข้าใช้บริการจากระบบ ClickKTC ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ClickKTC หรือระบบ TapKTC ผ่าน TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • ของรางวัล คือ โทรศัพท์ Samsung Galaxy Note9 จำนวน 4  รางวัล (รางวัลละ 33,900 บาท) รวมมูลค่า 135,600 บาท ทั้งนี้ของรางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่ง ค่าภาษี และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
  • เคทีซีจะทำการคำนวณจำนวนสิทธิในการลุ้นรับของรางวัลทั้งหมดของสมาชิก จากการลงทะเบียน ClickKTC หรือ TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน และ/หรือการ Log in เข้าสู่ระบบพร้อมใช้บริการในระบบ ClickKTC ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ClickKTC หรือ TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ
  • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ เคทีซีจะพิมพ์ชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD (6x4) (ตัวอย่าง 1234 56XX XXXX 7890) ของสมาชิกที่มีสิทธิลุ้นรางวัล ลงในคูปอง/สลากตามจำนวนสิทธิที่สมาชิกได้รับ สลาก/ชิ้นส่วน 1 ชิ้นส่วนต่อ 1 สิทธิ และจะนำสลาก/ชิ้นส่วนมารวมกันเพื่อจับสลาก/ชิ้นส่วน เพื่อหาสมาชิกผู้โชคดี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ KTC TOUCH สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เลขที่ 99 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ใบอนุญาตเลขที่ 633/2561 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อหาสมาชิกผู้โชคดีสำรองจำนวน 10 รายชื่อ เพื่อมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีในลำดับถัดไปเรียงตามลำดับ ในกรณีที่สมาชิกผู้โชคดีในลำดับแรกสละสิทธิหรือขาดคุณสมบัติในการรับรางวัลตามที่เคทีซีกำหนด เช่นเดียวกันถ้าสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองสละสิทธิและ/หรือขาดคุณสมบัติในการรับรางวัล เคทีซีจะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองนั้นเสียสิทธิในการได้รับรางวัล และหากไม่มีรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองที่มีสิทธิจะได้รับรางวัลต่อไปอีก เคทีซีจะยกเลิกรางวัลนั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เคทีซีจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และจะติดต่อแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของรางวัลให้สมาชิกผู้โชคดีทราบผ่านทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมลตามหมายเลขโทรศัพท์และ/หรืออีเมลของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้ในฐานข้อมูลกับเคทีซี ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี โดยสมาชิกผู้โชคดีและ/หรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องติดต่อเพื่อรับของรางวัลตามเงื่อนไข ภายในระยะเวลาที่เคทีซีกำหนดเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
  • กรณีสมาชิกผู้โชคดีมีสิทธิได้รับของรางวัลเกินกว่า 1 รางวัล เคทีซีขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของรางวัล โดยการมอบของรางวัลที่มูลค่าสูงสุดในรายการนี้ให้แก่สมาชิก เพียง 1 รางวัลต่อสมาชิกผู้โชคดี 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการ
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์พิจารณาสมาชิกฯ ที่ผ่านเงื่อนไขได้รับสิทธิในการชิงรางวัลโดยยึดถือข้อมูลตามระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
  • สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528และ/หรือเป็นไปตามที่กฎหมายประกาศใช้บังคับ (ถ้ามี) โดยชำระเป็นเงินสดในวันที่มาติดต่อรับของรางวัล และขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบของรางวัลแก่สมาชิกผู้โชคดีจนกว่าสมาชิกผู้โชคดีนั้นจะชำระเงินค่าภาษีทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดจนครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชน ตรงกับที่ระบุในบัญชีและ/หรือบนบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบของรางวัลจนกว่าสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองจะชำระเงินค่าภาษีทั้งหมดและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • เคทีซีจะทำการมอบของรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีภายใน 15 วัน หลังจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี โดยจะจัดส่งของรางวัลผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในฐานข้อมูลของการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทั้งนี้ เคทีซีจะยึดถือการลงลายมือชื่อผู้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเป็นสำคัญโดยไม่คำนึงว่าผู้โชคดีจะเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเองหรือไม่ และให้ถือว่าผู้โชคดีได้รับของรางวัลแล้วโดยสมบูรณ์
  • หากเคทีซีไม่สามารถติดต่อสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองซึ่งมีสิทธิได้รับรางวัล ตามหมายเลขโทรศัพท์และ/หรืออีเมลที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับเคทีซีได้ เคทีซีถือว่าสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
  • การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่เคทีซีได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่เคทีซี ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเคทีซี
  • พนักงานของเคทีซี หรือผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเคทีซีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในรายการนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • ของรางวัลที่ได้รับตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน และ/หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลตามรายการนี้ให้เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบของรางวัล โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของรางวัลตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อเพื่อการบริโภค เพื่อให้ได้มาซึ่งของรางวัลในรายการนี้ ทั้งนี้ ถือเป็นดุลยพินิจและสิทธิเด็ดขาดของเคทีซีที่อาจไม่ให้หรือขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
  • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือของรางวัลตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและ/หรือของรางวัลดังกล่าว กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ด้วยตนเอง
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด กติกา การตัดสิน และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่ากันตามความเหมาะสม โดยมิไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000 กด 6 กด 2

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์