• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • จ่ายบิลซิตี้ ด้วยพร้อมเพย์วันนี้ ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note 9 จาก ธ.ซิตี้แบงก์

  29 ต.ค. 61 757
  จ่ายบิลซิตี้ ด้วยพร้อมเพย์วันนี้ ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note 9 จาก ธ.ซิตี้แบงก์
  คุณจ่าย...เราแจก!
  จ่ายบิลซิตี้ ด้วยพร้อมเพย์วันนี้ ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note 9 จำนวน 15 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 39,900 บาท
  พิเศษ เฉพาะลูกค้าที่จ่ายบิลบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ผ่านบริการพร้อมเพย์ เท่านั้น จ่าย 1 ครั้ง รับ 1 สิทธิ์ (จำกัดสูงสุด 10 สิทธิ์ ต่อลูกค้า 1 ท่าน)
  เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์
  • รับ 1 สิทธิ์ เมื่อจ่ายบิลบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ด้วยพร้อมเพย์ คิวอาร์ บิลเพย์เมนท์ ภายใน 15 ก.ย. - 15 พ.ย. 61 (จ่ายบิล 1 ครั้ง รับ 1 สิทธิ์ จำกัดสูงสุด 10 สิทธิ์ ต่อลูกค้า 1 ท่าน)
  • สมาชิกฯ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการทาง SMS โดยพิมพ์รหัส BCPAY หรือ RCPAY ตามด้วยเลขบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต 12 หลักสุดท้าย (BCPAYXXXXXXXXXXXX) หรือ (RCPAY XXXXXXXXXXXX) ส่งมาที่หมายเลข 4712228 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพียงครั้งเดียว ผู้ที่ส่ง SMS มาลงทะเบียนถูกต้อง จะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนจากธนาคารฯ ธนาคารฯ จะคำนวณสิทธิ์ตั้งแต่เดือนที่ทำการลงทะเบียนจนกระทั่งวันสิ้นสุดรายการ 15 พ.ย. 2561 เวลา 23.59 น.
  • รางวัลคือโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 9 128 GB มูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่า 508,500 บาท
  • กำหนดจับรางวัล 1 ครั้ง วันที่ 17 ธ.ค. 61 ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ได้ที่ Citi Thailand Facebook Page ได้วันที่ 18 ธ.ค. 61 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้โชคดีทางโทรศัพท์ภายใน 15 วัน หลังจากวันประกาศผล และจะส่งจดหมายแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดในการรับรางวัล
  • สถานที่จับรางวัล ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
  • สงวนสิทธิ์ในการให้ 1 รางวัลต่อลูกค้า 1 ท่านตลอดรายการ กรณีลูกค้าได้รับมากกว่า 1 รางวัล ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และมอบรางวัลให้ผู้โชคดีตามรายชื่อสำรองต่อไป
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่ง ที่ ท.ป. 104/2544 โดยผู้โชคดีจะต้องชำระเป็นเงินสด พร้อมนำจดหมายฉบับจริงที่มีลายเซ็น บัตรประจำตัวประชาชน มาที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สำนักงานใหญ่ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
  • ผู้โชคดีทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้องนำสำเนาจดหมายที่มีลายเซ็น 1 ชุด บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมสำเนา 1 ชุด) ใบเสร็จยืนยันการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พร้อมสำเนา 1 ชุด) สำเนาเอกสารทุกชุดต้องมีลายเซ็นรับรอง มารับของรางวัลที่ธนาคารฯ ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 61 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และธนาคารฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ในรายชื่อสำรอง
  • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์การร่วมรายการเฉพาะผู้ที่มีบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ออกในประเทศไทย ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ มีประวัติการชำระเงินดีจนถึงวันที่มอบรางวัล และมีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่กำหนด ในกรณีที่มีการยกเลิกยอดการใช้จ่ายธนาคารฯ สงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ราคาของรางวัลอ้างอิงจากเว็บไซต์
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • พนักงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มธุรกิจซิตี้ในประเทศไทย พนักงานตัวแทน พนักงานโฆษณา และครอบครัว ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
  • ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นแถมพก หรือรางวัลในการเสี่ยงโชคเลขที่ 1533/2561 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง
  • อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 18% ต่อปี (บัตรเครดิตซิตี้) หรือ 24 - 28% ต่อปี (บัญชีเรดดี้ เครดิต ในอัตราลดต้นลดดอก) ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินคืน 0 - 50 บาท/ครั้ง (จุดบริการกำหนด) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์