• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ ยูโอบี โฮมโลน ให้คุณผ่อนเบากว่า ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.25% พร้อมยกเว้นค่าจดจำนอง

  4 ต.ค. 61 1,106
  สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ ยูโอบี โฮมโลน ให้คุณผ่อนเบากว่า ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.25% ต่อปี
  หนักไปไหม...กับดอกเบี้ยบ้านทุกวันนี้
  สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ ยูโอบี โฮมโลน ให้คุณผ่อนเบากว่า
  • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.25% ยกเว้นค่าจดจำนอง
  • รีไฟแนนซ์บ้านพร้อมกู้เพิ่มง่าย จ่ายค่างวดลดลง
  • บริการทันใจถึงที่ อนุมัติด่วนภายใน 3 วันทำการ
  ลักษณะผลิตภัณฑ์
  • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน (รีไฟแนนซ์) อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 85-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียม วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด)
  • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี
  • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)
  หมายเหตุ :
  • หากราคาหลักประกันเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท วงเงินให้กู้สูงสุดเท่ากับ 80% ของราคาประเมิน
  • หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าและ / หรือหลักประกันต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดไว้
  อัตราดอกเบี้ย
  สินเชื่อบ้าน ยูโอบี รีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 และต้องจดจำนองกับธนาคารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
  แบบที่ 1 : อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

  *เงื่อนไขการยกเว้นค่าจดจำนองสำหรับทางเลือกที่ 1
  แบบที่ 2 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก
  • ลูกค้าต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ดังนี้
   - ทุนประกันเต็มวงเงินกู้รวมของ Home Loan และส่วนกู้เพิ่ม (ถ้ามี) และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ
   - ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้รวมของ Home Loan และส่วนกู้เพิ่ม (ถ้ามี) และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้
  • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร
  • ยกเว้นค่าจดจำนองสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ในส่วนของเงินกู้ Home Loan และ เงินกู้ MRTA
  • วงเงินส่วนที่ขอกู้เพิ่มไม่ได้รับสิทธิยกเว้นค่าจดจำนอง และไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจะเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ธนาคารเสนอขายอยู่ในปัจจุบัน
  • หากลูกค้ามาไถ่ถอนก่อน 5 ปี นับจากวันทำสัญญากู้ (ในทุกกรณี) ลูกค้าจะต้องคืนค่าจดจำนองให้แก่ธนาคาร
  **อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR = 7.75% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำสัญญากู้ยืม ของลูกค้าแต่ละรายอาจจะมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
  อัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้เพิ่ม

  อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 1 ก.ค. 61 เท่ากับ 7.75% ต่อปี
  หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยแบบทำ MRTA ลูกค้าต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • ทุนประกันเต็มวงเงินกู้รวมของ Home Loan และส่วนกู้เพิ่ม (ถ้ามี) และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ
  • ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้รวมของ Home Loan และส่วนกู้เพิ่ม (ถ้ามี) และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้
  *อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR = 7.75% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำสัญญากู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย อาจจะมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2093-2020

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์