• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทย สุขพร้อมเงินก้อนพร้อมใช้บ้านไม่ไปไหน

  5 ก.ย. 61 395
  สินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทย สุขพร้อมเงินก้อนพร้อมใช้บ้านไม่ไปไหน
  ดอกเบี้ยถูก ผ่อนยาว กู้ง่าย ดอกเบี้ย MRR - 0.5% ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี
  สินเชื่อที่ขอกู้ได้
  • เงินกู้
  • เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
  ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ
  • บ้านพร้อมที่ดิน
  • ทาวน์เฮ้าส์
  • อาคารพาณิชย์
  • ห้องชุด
  • ที่ดินเปล่า
  เงื่อนไข
  • บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และห้องชุด โดยหลักประกันจะต้องเป็นการใช้เพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น มิใช่เพื่อการให้เช่า หรือการพาณิชย์ (ห้องชุดต้องมีราคาซื้อขายต่อหน่วยไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท)
  • หลักประกันจะต้องปลอดภาระ ไม่ติดจำนอง หรือภาระผูกพันอื่นๆ กับสถาบันการเงินใดๆ ยกเว้นกรณีขอไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่นที่เป็นสินเชื่อประเภทเดียวกัน
  รายละเอียดสินเชื่อ
  ดอกเบี้ย
  • เงินกู้ MRR - 0.50% ต่อปี
  • กู้เบิกเงินเกินบัญชี MRR + 1.00% ต่อปี
  ระยะเวลาผ่อน
  • เงินกู้ (Loan) สูงสุดไม่เกิน 30 ปี (อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
  • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ต่ออายุวงเงินปีต่อปี
  ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
  • ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารฯ รับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารฯ 
  วงเงิน
  เงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อทั้งสองประเภทรวมกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยกำหนดวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10,000,000 บาท
  • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
  • วงเงินสินเชื่อทั้งสองประเภท รวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาท (วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท)
  รายละเอียดการสมัคร
  คุณสมบัติ
  • สัญชาติไทย
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • รายได้ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
  • อายุงานกรณีผู้กู้มีรายได้ประจำ จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้ โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรืออายุงาน ณ สถานที่ทำงานปัจจุบันจะต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • อายุงานกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์