• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • กู้ง่าย ได้ลุ้น กับ...สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ เริ่มวันนี้ - 31 ธ.ค. 61 จาก ธ.ออมสิน

  29 ส.ค. 61 2,538
  กู้ง่าย ได้ลุ้น กับ...สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ เริ่มวันนี้ - 31 ธ.ค. 61 จาก ธ.ออมสิน
  กู้ง่าย ได้ลุ้น กับ...สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ลุ้นรางวัลทั้งสิ้น 105 รางวัล มูลค่ารวม 1,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561
  สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ใช้สลากออมสินพิเศษ หรือสมุดเงินฝากออมสินเป็นหลักประกันการกู้เงิน
  • อนุมัติไว
  • ไม่ต้องตรวจเครดิตบูโร
  • วงเงินกู้สูงถึง 20 ล้านบาท (L/T) และ 10 ล้านบาท (O/D)
  ลุ้นรางวัล
  • รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง (พิมพ์ตราสัญลักษณ์ธนาคาร) หนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 บัตรที่พัก Centara จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท
  สำหรับผู้ลุ้นรับรางวัล
  • ตามใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมแจกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ เลขที่ 1081/2561 จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
  • ผู้ที่ใช้บริการสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ (L/T และ O/D) และสินเชื่อ OD Happy Life ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 61 กำหนดวงเงินกู้ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ต่อสัญญากู้เงินวงเงินกู้ 100,000 บาท ต่อ 1 สิทธิ์ (เศษของแสนไม่นับ) กรณีวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีต้องมียอดเบิกเงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 61 ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โดยผู้ร่วมรายการต้องมีประวัติชำระหนี้ดี ไม่ผิดนัดชำระหนี้และผู้ที่ได้รับรางวัลยังคงสถานะบัญชีเงินกู้ดังกล่าวกับธนาคาร ณ วันที่จับรางวัล
  • ธนาคารฯ กำหนดจับรางวัลในวันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 62 เวลา 14.00 น. ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ และประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ภายใน 30 วันทำกา รนับจากวันที่จับรางวัล
  • มูลค่าของรางวัลรวมภาษีทั้งสิ้น 1,004,200.74 บาท
  • ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง (พิมพ์ตราสัญลักษณ์ธนาคาร) จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งสรรพากรที่ ทป.101/2554 หรือตามกฎหมายกำหนด รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการรับรางวัล โดยให้ชำระเป็นเงินสด ซึ่งจะเรียกเก็บในวันและสถานที่ที่มารับรางวัลและต้องมารับรางวัลภายใน 30 วันทำการ นับถัดจากวันที่ธนาคารฯ ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ โดยติดต่อขอรับรางวัลที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือสถานที่ที่ธนาคารออมสินกำหนด และต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ตัวจริงพร้อมสำเนาในการขอรับรางวัล คือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ (บัตรต้องไม่หมดอายุ) หากเลยกำหนดหรือไม่สามารถนำหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนมาแสดงต่อธนาคารฯ ได้ ถือว่าสละสิทธิ์และธนาคารฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรการกุศลที่ไม่ใช่มูลนิธิสมาคมของตนต่อไป และกรณี รางวัลที่ 2 บัตรที่พักเซ็นทารา (Centara Gift Card) ธนาคารฯ จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 30 วันทำการ นับถัดจากวันที่ธนาคารฯ ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ หากไม่มีผู้รับ (ไปรษณีย์ตีกลับมายังผู้ส่ง) ถือว่าสละสิทธิ์
  • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นสิทธิ์เฉพาะตัว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
  • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ และภาพถ่ายผู้ที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารฯ และผู้ที่ธนาคารฯ ให้สิทธิ์นำไปประชาสัมพันธ์
  • ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จับรางวัล วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์