• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า "ชีวิตเบาสบาย" ดอกเบี้ยปีแรกเพียง 0.90% ถึง 30 ก.ย. 61

  26 ก.ค. 61 1,818
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า "ชีวิตเบาสบาย" ดอกเบี้ยปีแรกเพียง 0.90% ถึง 30 ก.ย. 61
  ตารางอัตราดอกเบี้ยและยอดผ่อนต่อเดือน
  ประเภทหลักประกัน : บ้านเดี่ยว/ บ้านแฝด ห้องชุด และทาวน์เฮ้าส์/ ทาวน์โฮม
  วงเงินกู้สูงสุด : 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต่ำกว่า
  วงเงินกู้อนุมัติ : 1 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่เกิน 30 ล้านบาท)
  • กรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือ กรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา และเชียงใหม่ ลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าประเมินหลักประกันในอัตรา 100%
  ทั้งนี้ ลูกค้าต้องเป็นผู้สำรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวจ่ายก่อน และธนาคารจะชำระเป็นเช็คคืนให้กับลูกค้า ณ วันที่จดจำนอง
  • ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระผ่าน SCB ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด 
  • อัตราดอกเบี้ยคำนวณจากดอกเบี้ย MLR = 6.50% ณ วันที่ 2 ก.ค. 2558 อนึ่ง ธนาคารสามารถประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย MLR ได้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอนุญาตไว้ โดยทางธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป และจะประกาศทางเว็บไซต์ของธนาคาร และปิดประกาศไว้ที่ตั้งสาขาของธนาคาร และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจทำให้จำนวนเงินค่างวดหรือจำนวนงวดในการผ่อนชำระเพิ่มมากขึ้นได้ 
  • ยอดผ่อนต่อเดือนคำนวนจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท กรณีไถ่ถอนเงินกู้ทั้งหมดเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา ธนาคารอาจเรียกเก็บเบี้ยปรับในอัตรา 3% ของจำนวนวงเงินกู้คงค้าง
  วงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยรายการส่งเสริมการขาย
  • สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอกู้เงินและ/หรืออนุมัติภายใน 30 ก.ย. 2561 และจดจำนองหลักประกันภายในวันที่ 16 พ.ย. 2561 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  • กรณีไถ่ถอนเงินกู้ทั้งหมดเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา ธนาคารอาจเรียกเก็บเบี้ยปรับในอัตรา 3% ของจำนวนวงเงินกู้คงค้าง
  • กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน 
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยและการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2286-1010 ต่อ 2523-2525

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์