• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทุนเปลี่ยนฝันให้เป็นจริง

  13 ก.ค. 61 1,295
  สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทุนเปลี่ยนฝันให้เป็นจริง
  สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ พิเศษ!! ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี แรก 5.55%
  สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน พิเศษ!! ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี แรก 6.66%
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 ก.ย. 61
  คุณสมบัติผู้กู้
  • พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
  • รายได้ประจำ (Fixed Income) 30,000 บาท สำหรับผู้กู้หลัก
  อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์
  ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 
  ทำประกันชีวิต MRR-2.20% MRR-2.20% MRR-2.20% MRR-0.85% 5.55% 6.40%
  ไม่ทำประกันชีวิต MRR-1.70% MRR-1.70% MRR-1.70% MRR-0.85% 6.05% 6.59%
  อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน
  ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
  ทำประกันชีวิต MRR-1.09% MRR-1.09% MRR-1.09% MRR-0.35% 6.66% 7.02%
  ไม่ทำประกันชีวิต MRR-0.59% MRR-0.59% MRR-0.59% MRR-0.35% 7.16% 7.28%
  หมายเหตุ
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงิน 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี
  • MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ : หลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุด อาคารพาณิชย์ (สำหรับใช้อยู่อาศัย) สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด 80% ของราคาประเมิน ทั้งนี้ รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี กรณีสมัครทำประกันชีวิต (MRTA) ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
  • สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน : หลักประกัน ได้แก่ อพาร์ตเม้นท์ เซอร์วิส อพาร์ตเม้นท์ โกดัง โรงงาน สำนักงาน อาคารพาณิชย์ (สำหรับการพาณิชย์) สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด 60% ของราคาประเมิน ทั้งนี้ รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี กรณีสมัครทำประกันชีวิต (MRTA) ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์