• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • "ชีวิตเบาสบาย" ด้วยสินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า ดอกเบี้ยปีแรกเพียง 1.50% ต่อปี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม

  20 ส.ค. 61 1,424
  "ชีวิตเบาสบาย" ด้วยสินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า ดอกเบี้ยปีแรกเพียง 1.50% ต่อปี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม
  ตารางอัตราดอกเบี้ยและยอดผ่อนต่อเดือน (สำหรับสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ สำหรับโครงการทั่วไป)
  อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) ยอดผ่อนต่อเดือน
  แบบ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น  3 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี 30 ปี
  แบบ 1
  สบายคงที่ 2 ปี
  2.80% MLR-2.30%
  =4.20%
  MLR-1.00%
  =5.50%
  3.27% 4.16% 5.02% 11,200 7,200 6,000
  แบบ 2
  สบายได้เลย
  MLR-5.00%
  =1.50%
  MLR-2.25%
  =4.25%
  MLR-1.00%
  =5.50%
  3.33% 4.20% 5.03%
  แบบ 3
  สบายระยะยาว
  MLR-2.00%
  =4.50%
  MLR-2.25%
  =4.25%
  4.50% 4.40% 4.30% 10,700 6,600 5,400
  ประเภทหลักประกัน : บ้านเดี่ยว/ บ้านแฝด ห้องชุด และทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม
  วงเงินกู้สูงสุด : 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต่ำกว่า
  วงเงินกู้อนุมัติ : 1 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่เกิน 30 ล้านบาท)
  • กรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือกรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา และเชียงใหม่ ลูกค้าได้รับยกเว้นค่าประเมินหลักประกัน 100%
  ทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้สำรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวจ่ายก่อน และธนาคารจะชำระเป็นเช็คคืนให้กับลูกค้า ณ วันที่จดจำนอง
  • ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระผ่าน SCB ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด
  • อัตราดอกเบี้ยคำนวณจากดอกเบี้ย MLR = 6.50% ณ วันที่ 2 ก.ค. 2558 อนึ่ง ธนาคารสามารถประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย MLR ได้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอนุญาตไว้ โดยทางธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป และจะประกาศทางเว็บไซต์ของธนาคาร และปิดประกาศไว้ที่ตั้งสาขาของธนาคาร และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจทำให้จำนวนเงินค่างวดหรือจำนวนงวดในการผ่อนชำระเพิ่มมากขึ้นได้
  • ยอดผ่อนต่อเดือนคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท
  กรณีไถ่ถอนเงินกู้ทั้งหมดเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา ธนาคารอาจเรียกเก็บเบี้ยปรับในอัตรา 3% ของจำนวนวงเงินกู้คงค้าง
  วงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยรายการส่งเสริมการขาย
  • สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอกู้เงินและ/หรืออนุมัติภายใน 30 ก.ย. 2561 และจดจำนองหลักประกันภายในวันที่ 16 พ.ย. 2561 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  • กรณีไถ่ถอนเงินกู้ทั้งหมดเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา ธนาคารอาจเรียกเก็บเบี้ยปรับในอัตรา 3% ของจำนวนวงเงินกู้คงค้าง
  • กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2286-1010 ต่อ 2523-2525

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์