• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • กู้บ้านทุก 1 ล้าน รับ 10,000 พอยต์พิเศษ เข้าบัตรเครดิต SCB ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 61

  22 มิ.ย. 61 1,326
  กู้บ้านทุก 1 ล้าน รับ 10,000 พอยต์พิเศษ เข้าบัตรเครดิต SCB ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 61
  กู้บ้านทุก 1 ล้าน รับ 10,000 พอยต์พิเศษ : เลือกรับคะแนนสะสมพิเศษ เข้าบัตรเครดิต SCB ที่เหมาะกับคุณ ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2561
  รายละเอียดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้ากู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่ (ยกเว้นโครงการของแสนสิริ), บ้านมือสอง, บ้านมือสองทรัพย์ธนาคาร, รับสร้างบ้าน, รีไฟแนนซ์, สินเชื่อสวัสดิการพนักงานองค์กร กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 15 มิถุนายน - 30 กันยายน 2561 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
   - วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 30 กันยายน 2561
   - ลูกค้าต้องใช้ดอกเบี้ยตามปกติของธนาคาร
   - ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (ยกเว้นบัตร Family Plus) กรณีลูกค้าไม่มีบัตรเครดิต สามารถสมัครโดยจะต้องได้รับอนุมัติและเปิดใช้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 (เงื่อนไขการสมัครและอนุมัติบัตรเครดิตไทยพาณิชย์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารฯ กำหนด)
   - กรณีลูกค้าสมัครบัตรเครดิตรายใหม่ จะต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอย่างน้อย 1 งวด จึงจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษนี้
   - ลูกค้าต้องดาวน์โหลดและมีการเข้าใช้งาน SCB Easy Application กรณีลูกค้าไม่มี SCB Easy Application สามารถดาวน์โหลด และเปิดใช้งานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 (เงื่อนไขการใช้งาน SCB Easy เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารฯ กำหนด)
   - ลูกค้าสามารถเลือกทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้ (Credit Life) กำหนดทุนประกันตั้งแต่ 70% ขึ้นไปของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 70% ขึ้นไปของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยได้รับพิจารณารับประกันวงเงินกู้ดังกล่าว กรณีลูกค้าไม่ทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้ (Credit Life) ให้ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ของรายการส่งเสริมการขายนี้
  • โดยวงเงินกู้ทุกๆ 1 ล้านบาท จะได้รับคะแนนพิเศษ 10,000 คะแนน
  • คะแนนพิเศษจะปรากฏในรอบบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันทำการ หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2561
  • ลูกค้าที่ได้รับคะแนนพิเศษ ต้องยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารฯ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารฯ อยู่จนถึงขณะรับคะแนนสะสมพิเศษ
  • กรณีลูกค้าบอกเลิกประกันชีวิต หรือขอเวนคืนกรรมธรรม์ หรือทำประกันไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคะแนนที่ได้รับไป
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาประกันภัย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทประกันภัย หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับประกันชีวิต กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2655-3000 หรือโทรฟรี 1800-22-700
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์