• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • KTC PROUD แจกหนัก! ลุ้นรับ Cash Back 100,000 บาท 6 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.5 ลบ.

  7 มิ.ย. 61 3,174
  KTC PROUD แจกหนัก! ลุ้นรับ Cash Back 100,000 บาท 6 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.5 ลบ.
  บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD แจกหนัก! ลุ้นรับ CASH BACK 100,000 บาท 6 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 1.5 ล้านบาท
  • รางวัลที่ 1 : เครดิตเงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 600,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 : เครดิตเงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 60 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 600,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 : เครดิตเงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 75 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 375,000 บาท
  รวมของรางวัลทั้งหมดตลอดรายการ จำนวน 141 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,575,000 บาท
  รายละเอียดการลุ้นรับ 1 สิทธิ์
  • เพียงกดเงิน และมียอดเงินต้นคงค้างเพิ่มขึ้นจาก บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุก 2,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า และคงค้างทุกวันอย่างน้อย 15 วัน จนถึงวันสรุปรอบบัญชี
  • มีโอกาสลุ้นถึง 3 รอบ (รอบที่ 1 ก.ค. 61 เทียบ มิ.ย. 61, รอบที่ 2 ส.ค. 61 เทียบ ก.ค. 61, รอบที่ 3 ก.ย. 61 เทียบ ส.ค. 61) จำกัดสิทธิ์สำหรับการลุ้นรับของรางวัลรวมสูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่านต่อรอบบัญชี
  ลงทะเบียนผ่าน SMS : พิมพ์ CB วรรค ตามด้วยหมายเลขบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 61
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • สมาชิกผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการคือสมาชิกฯ ที่ส่ง SMS เพื่อลงทะเบียน หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th หรือลงทะเบียนตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 61 และยังไม่ได้รับการอนุมัติใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 61 ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • ยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นที่นำมาคำนวณสิทธิ์ คือเงินต้นเท่านั้น ไม่คิดรวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับและรายการปรับปรุงทุกประเภท
  • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์เป็นรอบๆ นับจากวันที่ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่นับสิทธิ์ย้อนหลัง และจำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่าน ต่อรอบบัญชี
  • สงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้สมาชิกฯ ที่มีสถานภาพบัญชีปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระเงิน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • ผู้โชคดีแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับเพียงรางวัลเดียวในแต่ละรอบการจับรางวัล
  • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ทั้งหมดให้แก่ผู้โชคดีภายใน 60 วันหลังจากวันประกาศผลรางวัล
  • รางวัลที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน และ/หรือ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือไม่มีเจตนาที่จะเบิกถอนเงินกู้เพื่อไปใช้จ่ายจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อพร้อมใช้ ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์เด็ดขาดของบริษัทฯ ที่อาจไม่ให้หรือขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ที่มีชื่อ สกุล ตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุบนบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เท่านั้น และสมาชิกผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออ้างว่าเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมรายการของบริษัทฯ
  • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ถือเป็นการให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพผู้โชคดีเพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดี เผยแพร่เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือ สื่อโฆษณาอื่น
  • พนักงานบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้องพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด กติกา และเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-123-5000 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์