• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • แต่งบ้านสนุก ผ่อน 0% นานสูงสุด 15 เดือน คุ้มทุกชิ้น กับอิออน ที่โฮมโปรทุกสาขา

  23 เม.ย. 61 3,649
  แต่งบ้านสนุก ผ่อน 0% นานสูงสุด 15 เดือน คุ้มทุกชิ้น กับอิออน ที่โฮมโปรทุกสาขา
  แต่งบ้านสนุก ผ่อนคุ้มทุกชิ้น กับอิออน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท
  ระยะเวลา : 5 เม.ย. - 4 ก.ค. 61
  สถานที่ : โฮมโปร โฮมโปรพลัส และโฮมโปรเอส ทุกสาขา
  รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออนทุกประเภท ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ผ่อนชำระสินค้าด้วยวงเงินสินเชื่อเงินกู้ หรือ ชำระค่าสินค้าเต็มจำนวน ณ โฮมโปร โฮมโปรเอส และโฮมโปรพลัส ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. - 4 ก.ค. 61 เท่านั้น
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • เมื่อผ่อนชำระสินค้าด้วยวงเงินสินเชื่อเงินกู้ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/สัญญา รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
   - ดอกเบี้ย 0% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ หรือ
   - รับส่วนลดทันที 5%, 7%, 9%, หรือ 14% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
  • เมื่อได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป/สัญญา รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/บัตร/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ดังนี้
   - ยอดสินเชื่อ 15,000 - 34,999 บาท รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 300 บาท
   - ยอดสินเชื่อ 35,000 - 49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 1,500 บาท
   - ยอดสินเชื่อ 50,000 - 99,999 บาท รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 5,000 บาท
   - ยอดสินเชื่อ 100,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 10,000 บาท
  • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิก โดยทำการหักส่วนลดจากยอดแบ่งชำระค่าสินค้า ตั้งแต่รอบแบ่งชำระเดือนที่ 4 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบยอดเครดิตเงินคืนที่สมาชิกได้รับ
  • กรณีที่ยอดเครดิตเงินคืนมากกว่ายอดแบ่งชำระรายเดือน บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนส่วนที่เหลือในรอบแบ่งชำระรอบเดือนถัดไป
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
  • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สมาชิกต้องคงยอดสินเชื่อกับบริษัทฯ จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนครบถ้วน
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เครดิตเงินคืน ในกรณีที่สมาชิกทำการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด ปิดยอดการแบ่งชำระรายเดือนก่อนกำหนด ยกเลิกสัญญา หรือผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่ง
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือบริการอื่นหรือโอนสิทธิ์ได้    
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์