• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • จ่ายน้อย ผ่อนสบาย กับสินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยเรื่มต้น 3.29% ต่อปี

  26 มี.ค. 61 8,016
  จ่ายน้อย ผ่อนสบาย กับสินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยเรื่มต้น 3.29% ต่อปี
  จะทนกับดอกเบี้ยบ้านแพงไปทำไม?
  เปลี่ยนมารีไฟแนนซ์บ้านกับธนชาต 3.29%
  จ่ายน้อย ผ่อนสบาย กับสินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์
  Home Loan

  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เริ่มต้น 3.29%
  • รีไฟแนนซ์ทุกโครงการ พร้อมวงเงินพิเศษ (Top Up)
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100%
  อัตราดอกเบี้ย ประกอบด้วย 2 ทางเลือก
  1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.29% ต่อปี
  • ปีที่ 1-2 : 3.29% ต่อปี
  • ปีที่ 3 : MLR-3.36% ต่อปี
  • หลังจากนั้น : MLR-1.15% ต่อปี
   *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 4.890%
  2. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี
  • ปีที่ 1-2 : 4.25% ต่อปี
  • ปีที่ 3 : MLR-0.90% ต่อปี
  • หลังจากนั้น : MLR-0.65% ต่อปี
   *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.623%
  หมายเหตุ :
  • สามารถขอเพิ่มวงเงินกู้ เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ได้
  • สิทธิพิเศษ ธนาคารจะมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน ในกรณีลูกค้าทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ไม่ต่ำว่าร้อยละ 70 กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคารโดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของอายุสัญญากู้เงิน และไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ทั้งจำนวน กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญากู้เงินหรือไม่ต่ำกว่า 10 ปี
   - ซื้อประกันชีวิต MRTA : ลดอัตราดอกเบี้ย 0.15%
   - ซื้อประกันชีวิต MRTA Plus : ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25%
  ค่าธรรมเนียม
  • ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อยขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) สำหรับกรณีต่างจังหวัด นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร)
  • กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เพื่อไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงิน คิดค่าธรรมเนียม (Refinance Fee) 3% ของภาระหนี้คงเหลือ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์