• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ต้อนรับปีใหม่กับ K-Express Cash รับ Cash Back สูงสุด 500 บาท จาก ธ.กสิกรไทย

  18 ม.ค. 61 5,331
  ต้อนรับปีใหม่กับ K-Express Cash รับ Cash Back สูงสุด 500 บาท จาก ธ.กสิกรไทย
  คงค้างยอดเงินบัตร K-Express Cash รับ Cash Back สูงสุด 500 บาท
  ต้อนรับปีใหม่กับ K-Express Cash รับ Cash Back สูงสุด 500 บาท
  เพียงคงค้างยอดเงินบัตร K-Express Cash ตามที่กำหนด และลงทะเบียนผ่าน SMS ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 61
  รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ
  มียอดคงค้างติดต่อกันทั้ง 2 เดือน
  วันที่ 31 ม.ค. 61 และวันที่ 28 ก.พ. 61
  เพิ่มขึ้นจากยอดคงค้างที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีของเดือน ธ.ค. 60
  รับ Cash Back
  คงค้างเพิ่มขึ้น 50,000 บาทขึ้นไป 500 บาท
  คงค้างเพิ่มขึ้น 30,000 บาทขึ้นไป 300 บาท
  คงค้างเพิ่มขึ้น 15,000 บาทขึ้นไป 150 บาท
  *ลูกค้าต้องชำระขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินคงค้างภายในวันครบกำหนดชำระเงินในใบแจ้งหนี้ของทุกเดือน
  SMS ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและรับของกำนัล พิมพ์ KEC เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร K-Express Cash 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) เฉพาะลูกค้า 3,000 รายแรก
  เงื่อนไข
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิมอบของกำนัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลกรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายมากกว่า 1 โครงการขึ้นไป โดยมีรายละเอียดของกำนัลมีดังนี้ รับเครดิตเงินคืน (Cash Back) มูลค่า 500 บาท หรือ 300 บาท หรือ 150 บาท เมื่อมียอดคงค้างเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปตามลำดับจากใบแจ้งยอดบัญชีของเดือน ธ.ค. 60 โดยมียอดคงค้างดังกล่าวระหว่าง 22 ม.ค. 61 ถึง 31 ม.ค. 61 และระหว่าง 19 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะ 3,000 รายแรก โดยพิมพ์ KEC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร K-Express Cash 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 - 28 ก.พ. 61 และได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากธนาคาร หลังการลงทะเบียนแล้ว
  • จำกัดสิทธิเฉพาะลูกค้าผู้ถือบัตรกดเงินสด K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) ที่ยังคงสภาพสมาชิกก่อนสิ้นสุดการให้ของกำนัล และมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคาร และเข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขข้อ 1 ยกเว้นลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรกดเงินสด K-Express Cash ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นาน 30 วัน และส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% ที่ได้รับอนุมัติหลังวันที่ 1 พ.ย. 60 จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
  • ลูกค้าจะต้องชำระหนี้ขั้นต่ำ 5% ของยอดคงค้างชำระภายในวันครบกำหนดชำระในใบแจ้งยอดบัญชีของทุกเดือนมิเช่นนั้นจะถือว่าลูกค้าผิดนัดชำระ และไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
  • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 - 28 ก.พ. 61
  • ธนาคารจะดำเนินโอน Cash Back ให้ลูกค้าที่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขธนาคารภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดโครงการ
  • สิทธิในการรับ Cash Back ที่ลูกค้าได้รับภายใต้เงื่อนไขของโครงการ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของกำนัลอื่นได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด ของกำนัล และเงื่อนไขต่างๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามเพิ่มเติม โทร. K-Contact Center โทร. 02-888-8888 กด 04

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์