• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ได้ใบสั่ง จ่ายค่าปรับง่ายๆ ที่กรุงไทยทุกช่องทาง ทั้งใบสั่งจากกล้องและแบบเล่ม รวมถึงใบเตือนทุกชนิด

  18 ม.ค. 61 6,612
  ได้ใบสั่ง จ่ายค่าปรับง่ายๆ ที่กรุงไทยทุกช่องทาง ทั้งใบสั่งจากกล้องและแบบเล่ม รวมถึงใบเตือนทุกชนิด
  ธนาคารกรุงไทยร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาระบบรับชำระค่าปรับผ่านธนาคารกรุงไทยทุกช่องทาง
  โดยตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ธนาคารสามารถให้บริการรับชำระค่าปรับได้ทั้งใบสั่งจากกล้องจราจร ใบสั่งแบบเล่มที่ไม่ถูกยึดใบขับขี่ และใบเตือนทุกชนิดที่มีบาร์โค้ดและเครื่องหมาย PTM ซึ่งจะมีข้อความระบุว่า "สามารถชำระได้ที่ช่องทางของธนาคารกรุงไทย" โดยสามารถนำใบสั่ง/ใบเตือนดังกล่าวมาทำรายการผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารได้ ดังนี้
  • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
  • ตู้ ATM  และตู้ ADM กรุงไทย
  • KTB netbank
  • จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ ชำระค่าปรับจราจร PTM (Police Ticket Management)
  (การชำระใบสั่งแบบเล่ม จะชำระได้หลังวันที่ได้รับใบสั่งไปแล้ว 2 วันทำการ)
  เอกสาร/สลิป / ข้อความ (SMS) ที่ได้จากการชำระเงินผ่าน ธ.กรุงไทยทุกช่องทาง และ/หรือหลักฐานการชำระเงินของหน่วยบริการรับชำระเงินต่างๆ (Banking Agent) สามารถใช้เป็นหลักฐานแทนใบเสร็จรับเงิน โดยไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่สถานีตำรวจอีก ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการชำระค่าปรับของท่านโดยอัตโนมัติ
  ค่าธรรมเนียมการทำรายการ
  • เคาน์เตอร์ธนาคาร (Teller) 20 บาท ต่อรายการ
  • เครื่อง ATM /ADM 15 บาท ต่อรายการ
  • KTB Netbank 15 บาท ต่อรายการ
  • หน่วยบริการรับชำระเงินต่างๆ (Banking Agent) 20 บาท ต่อรายการ
  ข้อแนะนำการใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
  • เก็บรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้กับตนเอง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์หรือบัตรที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Token หรือ Smart Card)
  • ไม่เปิดเผยเลขประจำตัวและรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ
  • ไม่เขียนหรือจดรหัสผ่านไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย
  • ทำลายเอกสารที่ใช้แจ้งเลขประจำตัวและรหัสผ่าน และเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ
  • ตรวจสอบรายการธุรกรรมเป็นประจำ
  • ออกจากระบบการให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง หลังจากทำรายการเสร็จสิ้น
  • ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยและใช้บริการกรองไวรัสทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2111-1111

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์