• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ดอกเบี้ยต่ำ 0% 3 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 100% ข้อเสนอดีๆ จากสินเชื่อบ้านกสิกรไทย ถึง 30 ม.ค. 61

  20 ธ.ค. 60 1,930
  ดอกเบี้ยต่ำ 0% 3 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 100% ข้อเสนอดีๆ จากสินเชื่อบ้านกสิกรไทย ถึง 30 ม.ค. 61
  สินเชื่อบ้านกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำ 0% 3 เดือน
  ให้คุณกู้ได้เต็มที่! กับข้อเสนอดีๆ จากสินเชื่อบ้านกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำ 0% 3 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 100%
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ลดต้นลดดอก)
  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เดือนที่ 1 - 3 เดือนที่ 4 - 12 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 จนครบสัญญา
  0% 3.50% MRR-1.80% MRR-1.25%

  หมายเหตุ
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) ปีที่ 20 เท่ากับ 5.29%
  • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สาหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้น การปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า
  • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสามารถใช้กับอาคารพาณิชย์ โดยหลังจากระยะเวลาดอกเบี้ยปีที่ 1-3 สิ้นสุดลงให้ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี จนสิ้นสุดสัญญา
  • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 7.12% ต่อปี (อัตราแบบลดต้นลดดอก) ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
  • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate "MRR") อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคาร โดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป และจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร
  รับเพิ่ม ส่วนลดดอกเบี้ยปีแรก
  ลูกค้าที่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน  โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านตั้งแต่  70%  ขึ้นไป ของวงเงินสินเชื่อบ้าน และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ หรือมีทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 70% ของระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยปีแรกอีก 0.25%
  1 พ.ย. 60- 30 มี.ค. 61
  เงื่อนไข
  • วงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่ยื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60 และจดจำนองหลักประกันภายในวันที่ 30 มี.ค. 61
  • วงเงินสินเชื่อ 100% คิดจากวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย รวมกับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย
  • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • ลูกค้าสามารถกู้เพิ่มสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย โดยจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายบ้านและเมื่อรวมกับวงเงินสินเชื่อบ้านแล้วไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยในอัตราเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี (อัตราแบบลดต้นลดดอก)
  • หากหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ล้านบาท กำหนดวงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • กรณีที่อยู่อาศัยมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
  • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
  • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และอื่นๆ  เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์