• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อนสบายๆ ที่บิ๊กซี พร้อมรับเครดิตเงินคืน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสมาชิกอิออน และบัตรเครดิตอิออน

  18 ธ.ค. 60 1,343
  ผ่อนสบายๆ ที่บิ๊กซี พร้อมรับเครดิตเงินคืน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสมาชิกอิออน และบัตรเครดิตอิออน
  ผ่อนสบายๆ ที่บิ๊กซี รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 20,000 บาท
  ระยะเวลา :
  วันนี้ - 4 ม.ค. 61
  สินค้าที่ร่วมรายการ : กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ และไอที
  สถานที่ : บิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ผู้ถือบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออนทุกประเภทที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ผ่อนชำระค่าสินค้าภายในบิ๊กซีทุกสาขา ด้วยวงเงินสินเชื่อเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 2560 - 4 ม.ค. 2561จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
  • เมื่อได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป/สัญญา ที่อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ รายละเอียดดังนี้
   - ยอดสินเชื่อ 15,000 - 24,999 บาท      รับเครดิตเงินคืน   มูลค่า  200 บาท
   - ยอดสินเชื่อ 25,000 - 49,999 บาท      รับเครดิตเงินคืน   มูลค่า  800 บาท
   - ยอดสินเชื่อ ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป  รับเครดิตเงินคืน   มูลค่า  10,000 บาท
  • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิก โดยทำการหักส่วนลดจากยอดแบ่งชำระค่าสินค้า ตั้งแต่รอบแบ่งชำระเดือนที่ 4 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบยอดเครดิตเงินคืนที่สมาชิกได้รับ
  • กรณีที่ยอดเครดิตเงินคืนมากกว่ายอดแบ่งชำระรายเดือน บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนส่วนที่เหลือในรอบแบ่งชำระรอบเดือนถัดไป
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาการจัดรายการส่งเสริมการขาย โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
  • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สมาชิกต้องคงยอดสินเชื่อกับบริษัทฯ จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนครบถ้วน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เครดิตเงินคืน ในกรณีที่สมาชิกทำการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด ปิดยอดการแบ่งชำระรายเดือนก่อนกำหนด ยกเลิกสัญญา หรือผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่ง
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์