• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต...จ่ายน้อยกว่า

  10 ต.ค. 60 2,853
  สินเชื่อบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต...จ่ายน้อยกว่า
  รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต...จ่ายน้อยกว่า
  สมัคร 18 ก.ย. - 31 ธ.ค. 60
  • ดอกเบี้ย 11.73% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 15 เดือน
  • ดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 24 เดือน
  สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชตั้งแต่วันที 18 กันยายน ถึง 31ธันวาคม 2560
  • ลูกค้าที่จะเข้าร่วมโปรแกรมรับดอกเบี้ยพิเศษ จะต้องเป็นพนักงาน ที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป และถือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้มามากกว่า 24 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ย 11.73 % ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 15 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ย 11.84 % ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 24 เดือน
  • วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป รับเงินสินเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
  • กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดอายุสัญญา ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
  • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระในงวดนั้น จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยทางธนาคารจะคิดค่าดอกเบี้ย ค่าปรับล่าช้า ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ ยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  • รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  หมายเหตุ : พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีรายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน
  ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ดอกเบี้ย 11.73% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 15 เดือน

  ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 24 เดือน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์