• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อนสุดคุ้มกับอิออน เมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ไอที และโทรศัพท์มือถือ ที่ Power Mall ถึง 30 พ.ย. 60

  26 ก.ย. 60 3,125
  ผ่อนสุดคุ้มกับอิออน เมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ไอที และโทรศัพท์มือถือ ที่ Power Mall ถึง 30 พ.ย. 60
  ผ่อนสุดคุ้ม ดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) หรือ 0.99% ต่อเดือน นานสูงสุด 48 เดือน (ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ) พร้อมรับเงินเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ
  ระยะเวลา : 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 60
  สินค้าที่ร่วมรายการ : กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ไอที และโทรศัพท์มือถือ
  สถานที่ : แผนก Power Mall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา / เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / บลูพอร์ต หัวหิน
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออนทุกประเภท ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ผ่อนชำระสินค้าด้วยวงเงินสินเชื่อเงินกู้ภายในแผนก Power Mall ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา / เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / บลูพอร์ต หัวหิน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 60 เท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
  • เมื่อมียอดผ่อนชำระค่าสินค้าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/สัญญาอนุมัติ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% ต่อเดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอก 20.57% / ปี โดยประมาณ) นานสูงสุด 48 เดือน สามารถตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขาย
  • เมื่อได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/สัญญา และ ระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 15 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ ดังนี้
   - ยอดสินเชื่อ 20,000 - 49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน  มูลค่า  500 บาท
   - ยอดสินเชื่อ 50,000 - 79,999 บาท รับเครดิตเงินคืน  มูลค่า  5,000 บาท
   - ยอดสินเชื่อ ตั้งแต่ 80,000 บาท ขึ้นไป  รับเครดิตเงินคืน  มูลค่า 10,000 บาท
  • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิก โดยทำการหักส่วนลดจากยอดแบ่งชำระค่าสินค้า ตั้งแต่รอบแบ่งชำระเดือนที่ 4 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบยอดเครดิตเงินคืนที่สมาชิกได้รับ
  • กรณีที่ยอดเครดิตเงินคืนมากกว่ายอดแบ่งชำระรายเดือน บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนส่วนที่เหลือในรอบแบ่งชำระรอบเดือนถัดไป
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
  • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สมาชิกต้องคงยอดสินเชื่อกับบริษัทฯ จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนครบถ้วน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เครดิตเงินคืน ในกรณีที่สมาชิกทำการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด ปิดยอดการแบ่งชำระรายเดือนก่อนกำหนด ยกเลิกสัญญา หรือผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่ง
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
  • กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์