• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เพราะบ้าน...คือของขวัญชิ้นสำคัญ เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นด้วยดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.89% จาก CIMB

  28 ก.ย. 60 3,163
  เพราะบ้าน...คือของขวัญชิ้นสำคัญ เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นด้วยดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.89% จาก CIMB
  เพราะบ้าน...คือของขวัญชิ้นสำคัญของคุณ เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น
  • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 2.89%
  • ยกเว้น! ค่าจดจำนอง 50% ของวงเงินอนุมัติ
  • ยกเว้น! ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  • ระยะเวลา 11 ก.ย. - 31 ธ.ค. 60
  ตารางอัตราดอกเบี้ย
  สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน ประเภท ดอกเบี้ย
  เจ้าของกิจการ พนักงานประจำ ปีที่ 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกบี้ยที่แท้จริง
  ไม่เกิน 70% 71 - 85% MRTA MRR-4.86% MRR-2.00% 2.89% 5.08%
  No MRTA MRR-4.56% MRR-2.00% 3.19% 5.16%
  71 - 80% 86 - 90%   MRTA MRR-4.76% MRR-2.00% 2.99% 5.11%
  No MRTA MRR-4.46% MRR-2.00% 3.29% 5.19%
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี เท่านั้น (MRR=7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60)
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ/เจ้าของกิจการ ที่มีรายได้รวม 50,000 บาทขึ้นไป (สามารถรวมรายได้ของผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมได้)
  • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม
  • วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • กรณีสมัครทำประกันชีวิต (MRTA) ต้องสมัครทำประกันขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือ สูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
  • หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 50% ของวงเงินอนุมัติคืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์