• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ รีบย้ายมา SCB ดอกเบี้ยดี๊ดี 0.99% วันนี้ - 30 ก.ย. 60

  29 ส.ค. 60 4,347
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ รีบย้ายมา SCB ดอกเบี้ยดี๊ดี 0.99% วันนี้ - 30 ก.ย. 60
  ถึงเวลารีไฟแนนซ์แล้วหรือยัง?
  • จ่ายดอกแพงอยู่หรือเปล่า?
  • เงินตัดต้นน้อยใช่ไหม?
  • ต้องการเงินใช้จ่ายเพิ่มไหม?
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ รีบย้ายมา SCB ดอกเบี้ยดี๊ดี 0.99% ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2560
  • ฟรี! จำนอง
  • ฟรี! ประเมิน
  รับฟรี!! กระเป๋าแขวนห้องน้ำ ELLE มูลค่า 890 บาท
  ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์
  • ยื่นเอกสารขอกู้ + ทราบผลอนุมัติเบื้องต้น
  • นัดประเมินหลักประกัน
  • รอผลอนุมัติ (กรณีกู้เท่ายอดหนี้เดิม รู้ผลอนุมัติภายใน 2 วัน)
  • เมื่อได้รับอนุมัติ นัดไถ่ถอนกับธนาคารเดิม + นัดจดจำนองกับธนาคารใหม่
  • จดจำนอง ณ กรมที่ดิน
  หมายเหตุ
  • ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณที่วงเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้เหลือ 25 ปี และเลือกชำระคืนแบบผ่อนเท่ากันทุกเดือน โดยคิดจากอัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงินเดิมเท่ากับ 6.25%ต่อปี และกรณีรีไฟแนนซ์มา SCB คิดจากอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 0.99% ปีที่ 2-3 เท่ากับ MRR-2.40% หลังจากนั้น MRR-1.50
  • อัตราดอกเบี้ยที่แสดงเอกสารนี้ คืออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ กรณีรีไฟแนนซ์เท่ายอดหนี้คงเหลือเดิม แบบคงที่ 1 ปี แพ็คเกจคุ้มครองมั่งคงสำหรับลูกค้าประกอบอาชีพพนักงานประจำ และแพ็คเกจคุ้มครองมั่งคั่งสำหรับลูกค้าประกอบอาชีพเจ้าของกิจการโดยปีที่ 1 เท่ากับ 0.99% ปีที่ 2-3 เท่ากับ MRR-2.40% หลังจากนั้น MRR-1.50% และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 20 ปี เท่ากับ 5.18%
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษข้างต้นสำหรับลูกค้ากู้ Top Up ประกันอัคคีภัย และประกัน รวมในวงเงินทุกราย และลูกค้าต้องยินยอมให้ธนาคารตัดชำระค่างวดเงินกู้อัตโนมัติ (Automatic Transfer System)
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษข้างต้นสำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อและเบิกจ่ายเงินกู้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 เท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่ากับ 7.37% ต่อปี ( ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 )
  •  
  • การอนุมัติสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ระยะเวลากู้ และเอกสารประกอบอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  โปรโมชั่น
  • ฟรีค่าจดจำนอง เฉพาะลูกค้าที่เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3 ปี ฟรีค่าจดจำนอง
  • ธนาคารออกค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ : กรณีผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชีภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี (Refinance, ขายหรือ นำเงินส่วนตัวมาชำระเอง) ผู้กู้จะต้องจ่ายเงินค่าจดจำนองที่ธนาคารสำรองจ่ายคืนให้ธนาคารทั้งหมด (1%ของวงเงินกู้)
  •  
  • ฟรีค่าประเมินหลักประกัน เฉพาะลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติวงเงินสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ เบื้องต้นจากธนาคารไทยพาณิชย์ และวงเงินกู้ 1.00 ลบ.ขึ้นไป ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์