• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่นแบ่งชำระทอง กว่า 400 ร้านทั่วประเทศ กับสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD

  31 ก.ค. 60 3,315
  โปรโมชั่นแบ่งชำระทอง กว่า 400 ร้านทั่วประเทศ กับสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD
  แบ่งชำระทองรูปพรรณ กับสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD และบัตรเครดิต KTC นานสูงสุด 24 เดือน พร้อมรับฟรีบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท
  1. สมาชิกบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD แบ่งชำระ KTC FLEXI นานสูงสุด 24 เดือน และสมาชิกบัตรเครดิต KTC แบ่งชำระ KTC FLEXI นานสูงสุด 10 เดือน
  2. รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรฯ ตลอดรายการ
  • ยอดแบ่งชำระ 20,000 - 44,999 บาท/เซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท
  • ยอดแบ่งชำระ 45,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
  • พิเศษ!! สำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD รับเพิ่มบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 200 บาท เมื่อแบ่งชำระ 20,000 บาทขึ้นไป และแบ่งชำระนานตั้งแต่ 12 - 24 เดือน/เซลส์สลิป
  หมายเหตุ : งดให้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ปกติ สำหรับรายการที่ได้รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่าสูงสุด 5,000 บาทตามเงื่อนไขที่กำหนด, ลูกค้าต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในวันที่แบ่งชำระทองรูปพรรณ
  ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2560
  ลงทะเบียนผ่าน SMS
  พิมพ์ "GD" วรรคตามด้วย "เลขบัตรเครดิต 16 หลัก" ส่งมาที่ 061 384 5000 จะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จผ่านทาง SMS (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
  เงื่อนไขการรับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิ ประโยชน์ บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสให้แก่สมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท("สมาชิก") เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ (ลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อสินค้า) โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ GD เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจาก เคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ (กำหนด 1 SMS ต่อ 1  เซลส์สลิป)
  • กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ ใบแรกเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายทองรูปพรรณผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้า ที่ร่วมรายการ ในหมวดร้านค้าทองภายใต้ MCC Code : 5944 (เฉพาะรายการแบ่งชำระ  KTC FLEXI ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2560 ("ระยะเวลารายการ") เท่านั้น
  • การคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อมอบบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสนั้น  เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายที่หารด้วย 1,000 ลงตัวเท่านั้น  โดยจะคำนวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุกๆ 20,000 และ 45,000 บาท ต่อการมอบบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส
  • กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่าย เฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม รายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณมอบบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส ให้สมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิก มีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
  • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส ตามรายการนี้ สูงสุดเพียง 5,000 บาท ต่อ (1 หมายเลขบัตรฯ / สมาชิก 1 ท่าน) เท่านั้น
  • เคทีซีจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส ทางไปรษณีย์ตามข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้ในระบบฐานข้อมูลของ เคทีซี ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการวันที่ 30 กันยายน 2560
  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหัก ออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถ หักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการมอบบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์