• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • มายโฮม มายแคช ช่วยให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริงได้เพียงมีบ้านเก่า มาเลย รู้ผลไว ได้เงินเร็ว จาก SCB

  24 ก.ค. 60 4,142
  มายโฮม มายแคช ช่วยให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริงได้เพียงมีบ้านเก่า มาเลย รู้ผลไว ได้เงินเร็ว จาก SCB
  สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ช่วยให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริงได้ เพียงคุณมีบ้านเก่า มาเลย รู้ผลไว ได้เงินเร็ว
  • รับ!! ฟรีค่าประเมิน ฟรีค่าจดจำนอง
  • แรง!! ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน
  • เร็ว!! รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นไว
  เงื่อนไขแคมเปญ รับ แรง เร็ว กับสินเชื่อบ้านคือเงิน
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านคือเงิน ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60
  • วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท และระยะเวลาสูงสุด 30 ปี
  • การอนุมัติวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติผู้กู้ เอกสารประกอบการพิจารณาขึ้นอยู่กับรายได้ มูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีกู้ร่วมหลายคน ให้ใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด)
  • รู้ผลไว รู้ผลอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นเร็ว ไม่ต้องรอประเมิน แจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นทางโทรศัพท์
  • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  เงื่อนไขฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน
  • ลูกค้าต้องได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นกับธนาคาร
  • ลูกค้าต้องทำการประเมินหลักประกัน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 60
  • ลูกค้าต้องเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 30 ก.ย. 60
  เงื่อนไขแคมเปญดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน / ฟรีค่าจดจำนอง
  • ลูกค้าต้องซื้อประกันชีวิต (Credit Life) ประเภทใดประเภทหนึ่ง คือ แบบ 100%/100% หมายถึง ทุนประกันไม่น้อยกว่า 100% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 100% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง แบบ 70%/70% หมายถึง ทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา) โดยผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • ธนาคารออกค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ ตามประกาศกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย หรือ 0.01% ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 26 มี.ค. 58
  • กรณีผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชีภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี (รีไฟแนนซ์, ขายหลักประกัน หรือนำเงินส่วนตัวมาชำระเอง) ผู้กู้จะต้องจ่ายเงินค่าจดจำนองคืนให้แก่ธนาคารทั้งหมด
  • รับประกันภัยและให้ความคุ้มครองโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์