• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปลี่ยนบ้านหลังเดิมมาเป็น "บ้านประหยัดดอกเบี้ย" รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.49% จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

  10 ก.ค. 60 3,273
  เปลี่ยนบ้านหลังเดิมมาเป็น "บ้านประหยัดดอกเบี้ย" รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.49%
  รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.49% ฟรี 3 ต่อ
  • ค่าจดจำนอง สูงสุด 100,000 บาท
  • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  • ค่าอากรแสตมป์
  รีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่ม ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.99% ฟรี 3 ต่อ ไม่เข้าร่วมรายการ
  ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60
  ข้อตกลงและเงื่อนไข
  • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, คอนโดมิเนียม และ อาคารพาณิชย์ (สัญญาเงินกู้เดิมต้องเป็นสัญญาเพื่ออยู่อาศัย)
  • กรณี Re-finance Balance Transfer Program ต้องมีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
  • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม
   - กรณี Re-finance Balance Transfer Program สูงสุด 95% ของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม
   - กรณี Re-finance + Top up Program สูงสุด 95% กรณีวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท กรณีวงเงินเกิน 30 ล้านบาท สูงสุด 85%
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาท กรณีหลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณีหลักประกันอยู่ในเขตต่างจังหวัด สูงสุด 40 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • กรณี Re-finance + Top up Program วงเงินที่ขอเพิ่ม สูงสุดไม่เกิน 40% ของวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด กรณี Re-finance Balance Transfer Program ไม่สามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้
  • การสมัครทำประกันชีวิต (MRTA) ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ
   - กรณี Re-finance Balance Transfer Program ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 5 ปี
   - กรณี Re-finance + Top up Program ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
  • กรณี Re-finance Balance Transfer Program หากลูกค้ามีประกันอัคคีภัยจากสถาบันการเงินเดิม ไม่สามารถโอนย้ายมาได้ ต้องทำประกันอัคคีภัยใหม่กับธนาคาร
  • กรณี Re-finance Balance Transfer Program ลูกค้าจะได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท) เฉพาะลูกค้าที่มีสัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันไม่เกิน 90% ของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขข้างต้นสำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2560
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์