• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้าน Super5 ฮีโร่ ยิ้มได้ยาวขึ้นกับข้อเสนอดีๆ ในทุกโครงการของแสนสิริ จากสินเชื่อบ้านกสิกรไทย

  7 ก.ค. 60 3,091
  สินเชื่อบ้าน Super5 ฮีโร่ ยิ้มได้ยาวขึ้นกับข้อเสนอดีๆ ในทุกโครงการของแสนสิริ จากสินเชื่อบ้านกสิกรไทย
  สินเชื่อบ้าน Super 5
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.99% นาน 5 ปี
  อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับทุกโครงการของแสนสิริ
  อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา
  แบบที่ 1 3.99% MRR - 2.00%
  แบบที่ 2 MRR - 3.92% MRR - 2.00%
  หมายเหตุ
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญ (EIR) 20 ปี แบบที่ 1 เท่ากับ 4.48% แบบที่ 2 เท่ากับ 4.40%
  • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้น การปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า
  • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 7.12% ต่อปี (อัตราแบบลดต้นลดดอก) ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
  • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate "MRR") อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคาร โดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป และจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร
  เงื่อนไข
  • อัตราดอกเบี้ยและสิทธิพิเศษข้างต้นใช้ได้สำหรับที่อยู่อาศัยใหม่ทุกโครงการของ บมจ.แสนสิริ
  • ลูกค้าต้องสมัครสินเชื่อบ้านกสิกรไทยตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 60 และจำนองหลักประกันภายใน 30 ก.ย. 60
  • ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านตั้งแต่ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ หรือมีทุนประกันคุ้มครอง เต็มวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 70% ของระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
  • กรณีลูกค้าไม่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน หรือทำไม่ตรงตามเงื่อนไข โดยหลังจากอัตราดอกเบี้ยช่วงแรกสิ้นสุดลง ให้คิดอัตราท้ายเท่ากับ MRR-1.75%
  • กรณีลูกค้าเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี หากมีการ Refinance ก่อนระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันทำสัญญา ลูกค้าจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ธนาคารในอัตราร้อยละ 3.00 ของยอดหนี้เงินกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่ค้างชำระทั้งจำนวน
  • กรณีที่อยู่อาศัยมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
  • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
  • รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ให้กู้เพิ่มเติมในส่วนค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านกสิกรไทย และสินเชื่อบ้านเพื่อประกันอัคคีภัยกสิกรไทย โดยไม่เพิ่มภาระการผ่อนชำระต่อเดือน
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์