• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เพิ่มพลังคุ้ม ให้ฮีโร่ประจำบ้าน ในเทศกาลซื้อบ้านซูเปอร์คุ้ม กับสินเชื่อบ้านกสิกรไทย

  15 มิ.ย. 60 1,921
  เพิ่มพลังคุ้ม ให้ฮีโร่ประจำบ้าน ในเทศกาลซื้อบ้านซูเปอร์คุ้ม กับสินเชื่อบ้านกสิกรไทย
  เพิ่มพลังคุ้ม ให้ฮีโร่ประจำบ้าน กับสินเชื่อบ้านกสิกรไทย
  สุดคุ้มกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  รูปแบบ อัตราดอกเบี้ยต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
  เดือนที่ 1-3 เดือนที่ 4-12 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 จนครบสัญญา
  1 0% 3.50% MRR-1.80% MRR-1.25%
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)     
  อัตราดอกเบี้ย 5 ปี 10 ปี 20 ปี 30 ปี
  4.60% 5.30% 5.70% 5.81%
  หมายเหตุ
  • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สาหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้น อาคารพาณิชย์และการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า
  • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 7.12% ต่อปี (อัตราแบบลดต้นลดดอก) ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
  • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate ?MRR?) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคาร โดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป และจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร
  เฉพาะลูกค้าทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
  • ส่วนลดดอกเบี้ยปีแรกอีก 0.25% ต่อปี (อัตราแบบลดต้นลดดอก)
  • บัตรกำนัลบิ๊กซี / เทสโก้ โลตัส (จำกัด เฉพาะ 500 ท่านแรก ที่จดทะเบียนจำนองหลักประกัน)
   - วงเงินกู้ต่ำกว่า 2.0 ล้าน รับบัตรกำนัล 800 บาท
   - วงเงินกู้ 2.0 - 5.0 ล้าน รับบัตรกำนัล 1,600 บาท
   - วงเงินกู้มากกว่า 5.0 ล้าน รับบัตรกำนัล 2,400 บาท
  เงื่อนไข
  • วงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่ยื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 60 และจดจำนองหลักประกันภายในวันที่ 31 ต.ค. 60
  • วงเงินสินเชื่อ 100% คิดจากวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย รวมกับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย
  • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • ลูกค้าสามารถกู้เพิ่มสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย โดยจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 % ของราคาซื้อขายบ้านและเมื่อรวมกับวงเงินสินเชื่อบ้านแล้วไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยในอัตราเท่ากับ  MRR-1.00% ต่อปี (อัตราแบบลดต้นลดดอก)
  • หากหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ล้านบาท กำหนดวงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • กรณีที่อยู่อาศัยมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
  • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
  • รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัลบิ๊กซี/เทสโก้ โลตัส ให้แก่ลูกค้าภายใน  45 วัน หลังวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
  • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน เงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้  ตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์