• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล มอบโปรโมชั่นพิเศษ! ดอกเบี้ย 13.50% นาน 6 เดือนแรก

  27 เม.ย. 60 2,192
  สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล มอบโปรโมชั่นพิเศษ! ดอกเบี้ย 13.50% นาน 6 เดือนแรก
  สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล ทุกความคิด ทุกความฝัน เป็นจริงได้
  ชีวิตดี๊ดี...เพราะมี "ซัมมิท จัดให้"
  โปรโมชั่นพิเศษ! ดอกเบี้ย 13.50% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก (สำหรับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป)
  สินเชื่อบุคคล ซัมมิท แคปปิตอล สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดเงินต้นลดดอกเบี้ย
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1 ล้านบาท (ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้)
  • สามารถเลือกผ่อนชำระสูงสุดได้ 60 เดือน
  • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
   - ฟรี! ค่าอากรแสตมป์
   - ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
   - ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีหลังได้รับการอนุมัติ
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สัญชาติไทย
  • อายุ 25 - 59 ปี
  • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  • อายุงานตั้งแต่ 1 ปี
  • มีหมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
  เอกสารประกอบการสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ย้อนหลังล่าสุด 2 เดือน
  • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังล่าสุด 3 เดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก ที่ระบุชื่อ และหมายเลขบัญชีของผู้สมัคร
  ข้อกำหนด
  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 60 และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 13.50% ต่อปี (เฉพาะ 6 เดือนแรก)
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อบริษัทฯ มีการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2107-2222

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์