• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือ กับอิออน ที่บิ๊กซี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท

  21 เม.ย. 60 4,465
  ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือ กับอิออน ที่บิ๊กซี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท
  โปรโมชั่นรายเดือนบิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ
  ระยะเวลา :
  18 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560
  สินค้าที่ร่วมรายการ : กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ และไอที ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
  สถานที่ : บิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ
  เงื่อนไข
  • ผู้ถือบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออนทุกประเภท ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ผ่อนชำระค่าสินค้าภายในบิ๊กซีทุกสาขา ด้วยวงเงินสินเชื่อเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. - 15 พ.ค. 2560 จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
  • - เมื่อมียอดผ่อนชำระค่าสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า, โทรศัพท์มือถือ และ ไอที ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/สัญญา รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% ต่อเดือน นานสูงสุด 48 เดือน สามารถตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขาย (อัตราดอกเบี้ยพิเศษข้างต้นเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอก 20.57% / ปี โดยประมาณ)
   - เมื่อได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป/สัญญา ที่อัตราดอกเบี้ย 0.99 % ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ ดังนี้
   1) ยอดสินเชื่อ 15,000 - 24,999 บาท รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 150 บาท
   2) ยอดสินเชื่อ 25,000 - 49,999 บาท รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 800 บาท
   3) ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 5,000 บาท
   - บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิก โดยทำการหักส่วนลดจากยอดแบ่งชำระค่าสินค้า ตั้งแต่รอบแบ่งชำระเดือนที่ 4 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบยอดเครดิตเงินคืนที่สมาชิกได้รับ
   - กรณีที่ยอดเครดิตเงินคืนมากกว่ายอดแบ่งชำระรายเดือน บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนส่วนที่เหลือในรอบแบ่งชำระรอบเดือนถัดไป
   - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาการจัดรายการส่งเสริมการขาย โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
   - เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สมาชิกต้องคงยอดสินเชื่อกับบริษัทฯ จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนครบถ้วน
   - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เครดิตเงินคืน ในกรณีที่สมาชิกทำการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนดปิดยอดการแบ่งชำระรายเดือนก่อนกำหนด ยกเลิกสัญญา หรือผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่ง
   - เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
  • กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์