• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านคือเงิน จากไทยพาณิชย์ รับเงินก้อนง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน พร้อมฟรี! ค่าประเมิน

  7 มี.ค. 60 2,604
  สินเชื่อบ้านคือเงิน จากไทยพาณิชย์ รับเงินก้อนง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน พร้อมฟรี! ค่าประเมิน
  สินเชื่อบ้านคือเงิน
  ช่วยให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริงได้ เพียงคุณมีบ้านเก่า มาเลย รับเงินก้อนง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน
  1. มีโฉนด เอกสารครบยื่นกู้
  สำเนาเอกสารส่วนบุคคลผู้กู้
  • บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  สำเนาเอกสารหลักประกัน
  • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (สำเนาโฉนด หน้า/หลัง)
  • หนังสือแจ้งข้อมูลหลักประกัน (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาธนาคาร)
  • ภาพถ่ายหลักประกัน
  หนังสือรับรองรายได้
  ผู้มีรายได้ประจำ
  • หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
  • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  ผู้ทำธุรกิจส่วนตัว
  • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า
  • เอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  ผู้มีอาชีพอิสระ
  • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)
  2. อนุมัติไว
  • รู้ผลเร็วไม่ต้องรอประเมิน
  • แจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อทางโทรศัพท์เร็วทันใจ
  3. ได้เงินเร็ว
  • เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นเงินเร็ว ง่าย ได้ทันที
  • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
  • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
  เงื่อนไข แคมเปญฟรีค่าประเมิน อนุมัติไว
  • แคมเปญฟรีค่าประเมิน สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการสินเชื่อ MHMC ระหว่าง วันที่ 11 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560 และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น
  • การอนุมัติวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นโดยลูกค้าจะต้องแนบเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน และมีเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักประกัน ได้แก่ สำเนาโฉนด หน้า/หลัง, หนังสือแจ้งข้อมูลหลักประกัน และภาพถ่ายหลักประกัน การอนุมัติสินเชื่อครั้งสุดท้ายขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด
  • ลูกค้าต้องเบิกจ่ายเงินภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2560
  • ลูกค้าไม่ต้องชำระค่าประเมินหลักประกัน ณ วันที่สำรวจ ภายใน 30 มิถุนายน 2560
  • หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ธนาคารฯ จะยังคงเรียกเก็บค่าประเมินตามปกติ
  • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท, ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี
  • การอนุมัติวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติผู้กู้ เอกสารประกอบการพิจารณาขึ้นอยู่กับรายได้ มูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ระยะเวลาผ่อนชำระ เมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีกู้ร่วมหลายคน ให้ใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด)
  สอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา หรือโทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์