• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ซัมมิท แคปปิตอล เดินหน้ากลยุทธ์ BECOMING Number 1 ผู้นำธุรกิจสินเชื่อ สู่ภาคเหนือ

  7 ก.พ. 60 1,341
  ซัมมิท แคปปิตอล เดินหน้ากลยุทธ์ BECOMING Number 1 ผู้นำธุรกิจสินเชื่อ สู่ภาคเหนือ
  บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ จัดพิธีแถลงข่าวการขยายพื้นที่ให้บริการในภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ประกาศเดินหน้ากลยุทธ์ BECOMING Number 1 ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ภายในปี 2561
  นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายพื้นที่ให้เป็นผู้นำอันดับ 1 ด้วยการตั้งเป้าขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุม 65 จังหวัด ในปี 2560 และจากการขยายพื้นที่ให้บริการในภาคเหนือจะเห็นได้ว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจำในโรงงานอุตสาหกรรม และข้าราชการร้อยละ 40 พ่อค้า แม่ค้า ร้อยละ 60 และเกษตรกรร้อยละ 20 รถจักรยานยนต์ที่ลูกค้านิยมมีขนาดไม่เกิน 300 CC ซึ่งใช้ในการเดินทางและประกอบอาชีพเป็นหลัก เหตุนี้จึงเป็นสาเหตุให้ลูกค้าและร้านค้าพันธมิตรดีลเลอร์ให้การตอบรับที่ดีด้วยข้อเสนอของอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงมาก เฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.59 - 1.99 ต่อเดือน และให้ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดถึง 36 งวด รวมถึงการให้ความไว้วางใจ และให้ความเชื่อถือในการใช้บริการของบริษัทฯ และด้วยปริมาณความต้องการของลูกค้าในภาคเหนือที่มีแนวโน้มสูงขึ้น บริษัทฯ จึงตั้งเป้าหมายในการอนุมัติสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่อย่างน้อย 230,000,000 บาท หรือเฉลี่ยยอดอนุมัติสินเชื่อใหม่ 50,000 - 55,000 บาทต่อ 1 สัญญา ทั้งนี้ จากนโยบาย "เข้าถึงและเข้าใจ" นอกจากการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมเสนอดอกเบี้ยที่จูงใจแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตในพื้นที่นั้นๆ ด้วย โดยครั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อร่วมรักษาโบราญสถานเก่าแก่ล้านนา พร้อมร่วมเดินตามรอยพ่อ ด้วยการปลูกจิตสำนึกในการรักษาผืนป่า ผ่านประเพณีบวชป่า ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมายาวนาน พร้อมร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มปริมาณผืนป่าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกด้วย
  ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานสู่ภาคเหนือ พร้อมพิธีบายศรีต้อนรับแบบชาวล้านนา ณ วัดช้างค้ำ

  คุณวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวแถลงข่าว ซัมมิท แคปปิตอล เปิดประตูสู่ภาคเหนือ

  ผู้บริหารบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ถ่ายภาพร่วมกัน

  บรรดานักข่าวร่วมสักการะเจ้าเมือง ณ หอพญามังราย

  หอพญามังราย

  อาหารพื้นเมืองพร้อมให้บริการผู้ร่วมงานแถลงข่าว ณ วัดช้างค้ำ

  อาหารพื้นเมืองพร้อมให้บริการผู้ร่วมงานแถลงข่าว ณ วัดช้างค้ำ

  อาหารพื้นเมืองพร้อมให้บริการผู้ร่วมงานแถลงข่าว ณ วัดช้างค้ำ

  อาหารพื้นเมืองพร้อมให้บริการผู้ร่วมงานแถลงข่าว ณ วัดช้างค้ำ

  บรรยากาศการฟังความเป็นมาของพื้นที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  พิธีบายศรีต้อนรับผู้ร่วมงาน และนักข่าวทุกท่าน

  คุณวิชิต พยุหนาวีชัย ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลากหลายสำนัก

  บริเวณการทำพิธีถวายไม้ค้ำ ณ วัดช้างค้ำ

  บริเวณการทำพิธีถวายไม้ค้ำ ณ วัดช้างค้ำ

  คุณวิชิต พยุหนาวีชัย ร่วมพิธีถวายไม้ค้ำ ณ วัดช้างค้ำ
  ภาพบรรยากาศการเดินทางสู่ "หมู่บ้านโปง" การท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศน์

  อาจารย์ มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ วิทยากรให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบวชป่า พร้อมแนะนำวิธีการบวชป่า

  อาจารย์ มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ วิทยากรให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบวชป่า พร้อมแนะนำวิธีการบวชป่า

  อาจารย์ มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ วิทยากรให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบวชป่า พร้อมแนะนำวิธีการบวชป่า

  พิธีกรรมในการบวชป่า

  พิธีกรรมในการบวชป่า

  ผู้ร่วมงานทุกคนร่วมกันในพิธีบวชป่า

  ผู้ร่วมงานทุกคนร่วมกันในพิธีบวชป่า

  คุณวิชิต พยุหนาวีชัย ทำกิจกรรมบวชป่า

  บรรดานักข่าวร่วมพิธีการบวชป่า

  บรรดานักข่าวร่วมพิธีการบวชป่า

  สภาพป่า หมู่บ้านโปง การท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศน์

  องค์พระนอน บริเวณการทำกิจกรรมปลูกต้นไม้

  คุณวิชิต พยุหนาวีชัย ร่วมปลูกต้นสาระ บริเวณปลายเท้าองค์พระนอน พร้อมปักชื่อบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล

  คุณวิชิต พยุหนาวีชัย ร่วมปลูกต้นสาระ บริเวณปลายเท้าองค์พระนอน พร้อมปักชื่อบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล

  คุณวิชิต พยุหนาวีชัย ร่วมปลูกต้นสาระ บริเวณปลายเท้าองค์พระนอน พร้อมปักชื่อบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล

  คุณวิชิต พยุหนาวีชัย และนักข่าวจากหลายสำนักร่วมปลูกต้นสาระ จำนวน 6 ต้น บริเวณปลายเท้าองค์พระนอน พร้อมปักชื่อบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล
  ภาพบรรยากาศ "บ้านแม่กำปอง" หมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา

  จุดชมวิว ณ ร้านชมนกชมไม้ ที่สามารถมองเห็นวิวหมู่บ้านแม่กำปอง

  บรรยากาศร้านข้างทาง ณ บ้านแม่กำปอง

  บรรยากาศร้านข้างทาง ณ บ้านแม่กำปอง

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์