• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • SCB ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า บรรเทาความเดือนร้อนและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

  20 ม.ค. 60 1,081
  SCB ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า บรรเทาความเดือนร้อนและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
  ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกมาตรการพิเศษช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม บรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
  ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อลูกค้าประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจในหลายพื้นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและผู้ที่ประสบอุทกภัย เบื้องต้นดำเนินมาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้า ทั้งลูกค้าบุคคล และลูกค้าเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการลดดอกเบี้ย และการขยายเวลาผ่อนชำระ สำหรับลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ของธนาคารฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ผ่านบัญชีมูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย เลขที่บัญชี 111-3-90911-5 โดยธนาคารฯ จะส่งมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และธนาคารฯ จะร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิฯ อีก 1 ล้านบาท
  นายอาทิตย์ นันทวิทยา  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ?จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดภาคใต้นั้น ธนาคารฯ ตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ที่ประสบภัย โดยได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย เช่น สินเชื่อเคหะ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อธุรกิจรายย่อย (SSME) ธนาคารฯ พิจารณามอบความช่วยเหลือ ได้แก่ 1) พักชำระหนี้เป็นเวลา สูงสุด 3 เดือน  2) ลดดอกเบี้ย 50-100 % แล้วแต่ประเภทของสินเชื่อ 3) ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 2 เดือน ถึงสูงสุดไม่เกิน 5 ปี แล้วแต่ประเภทสินเชื่อ และลงทะเบียนภายในเดือนมิถุนายน 2560
  สำหรับลูกค้าธุรกิจผู้ประกอบการ SME ธนาคารฯ มอบความช่วยเหลือให้ทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางตรง คือ ทรัพย์สินของกิจการได้รับความเสียหาย และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม คือ ทรัพย์สินของกิจการไม่ได้รับความเสียหาย แต่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ผ่านความช่วยเหลือ 5 มาตรการหลัก ได้แก่ 1) การพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน 2) การพักชำระเงินต้นพร้อมขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน 3) ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระ สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด สูงสุด 30 วัน 4) เพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสำหรับเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจ สูงสุด 20% ของวงเงินหมุนเวียนเดิม หรือสูงสุด 10 ล้านบาท 5) เพิ่มวงเงินกู้สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซม หรือซื้อทดแทนทรัพย์สินของกิจการที่เสียหาย ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี  ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ประกอบการ SME ได้รับผลกระทบและเข้าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2560
  สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารฯ จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอบถามและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทันที ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมทางธุรกิจแต่ละราย ซึ่งอาจมีการพิจารณาเพิ่มวงเงินพิเศษเพื่อความจำเป็นเร่งด่วน หรือ การยืดระยะเวลาหรือปรับจำนวนเงินการชำระหนี้ในช่วงนี้ให้เหมาะสม
  สำหรับความช่วยเหลือเพื่อร่วมบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยนั้น ธนาคารฯ ได้เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ ผ่านทางบัญชี "มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัย" เลขที่บัญชี 111-3-90911-5 สามารถบริจาคผ่านสาขา และเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต รวมถึงผ่านบริการ SCB Easy โดยจะส่งมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และธนาคารฯ จะร่วมบริจาคสมทบอีก 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และการประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังได้จัดเตรียมถุงยังชีพจากเงินบริจาคของประชาชนเบื้องต้น 2,000 ชุดและเรือ โดยร่วมกับกองทัพอากาศ ส่งมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนต่อไป
  ธนาคารฯ ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่สำคัญของประเทศ มีภารกิจและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าและประชาชนอย่างเต็มที่ สำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานของธนาคารฯ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ 02-777-7777 หรือ www.scb.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์